WAKACJE BEZ OBOZÓW OSA WEEK TO NIE WAKACJE

Jak co roku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów OSA ET stało się organizatorem językowych obozów letnich dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat. Tegoroczna, VI edycja OSA WEEK miała miejsce na Mazurach w malowniczej miejscowości Ruciane-Nida oraz nad Morzem Bałtyckim w Grzybowie. Ogółem w trzech turnusach od 26 czerwca do 22 lipca udział wzięło 130 uczestników pochodzących głównie z terenów wiejskich i małych miejscowości. Niektórzy z nich uczestniczyli w dwóch a nawet trzech wydarzeniach. Głównym celem przedsięwzięcia było przełamywanie barier językowych, poznanie innych kultur i doskonalenie umiejętności językowych podczas obowiązkowych trzygodzinnych warsztatów z udziałem 18 wolontariuszy z Azerbejdżanu, Kolumbii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Pakistanu, Grecji, Mayotte, Armenii, Kanady, Ukrainy i Turcji. Młodzi ludzie w wieku 18-30 lat to uczestnicy wymiany w ramach programów Erasmus plus, projektów Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, dzięki któremu w ramach współpracy mogliśmy doświadczać  takiej różnorodności kultur i tradycji. Na zakończenie każdego turnusu odbył się finałowy pokaz talentów, podczas którego dzieci i młodzież prezentowała krótkie formy teatralne, układy taneczne do wymyślonych piosenek oraz filmy. Każda grupa obozowa mogła liczyć na wsparcie i pomoc Młodej Kadry – 15 osobowej grupy nastolatków, doświadczonych obozowiczów, którzy brali udział w poprzednich edycjach.  Nie zabrakło czasu na relaks i zwiedzanie okolicznych terenów. Niemało atrakcji dostarczył  spływ kajakowy po rzece Krutyni, rejs statkiem po jeziorze Nidzkim, kąpiel z atrakcjami w parku wodnym w hotelu Gołębiewski i na basenie w Kołobrzegu, kąpiele słoneczne w jeziorze i morzu, zwiedzanie Kołobrzegu, latarni morskiej, spacer po molo oraz przepływ szybkimi łodziami pontonowymi. Tradycją stał się już pokaz magii i warsztaty z wykorzystaniem iluzji, które jak zwykle wzbudziły wiele emocji.

Cieszymy się, że nasze obozy stają się coraz bardziej popularne, a jego uczestnicy wracają do nas co roku. Z tego miejsca zapraszamy na następne wakacje z  OSA WEEK.

Zorganizowanie trzech turnusów obozów było możliwe dzięki zaangażowaniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów  OSA ET oraz jej członków jak również wsparciu finansowemu głównych sponsorów Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, bez których organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.

DZIĘKUJEMY  I ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI Z NASZYCH OBOZÓW PONIŻEJ !!!

 

Zarząd

     Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów OSA ET

Kolejne wakacje z OSAET

 Program English Teaching wspiera  również obozy językowe w kraju i za granicą realizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET od 6 lat. W tym czasie odbyło się 15 obozów językowych w czasie wakacji i ferii zimowych w różnych miejscach w Polsce i na Malcie. Ponad 600 młodych uczestników  w wieku 12-17 lat szlifowało swoje umiejętności z udziałem wolontariuszy z AIESEK i Kieleckiego Centrum Wolontariatu. Pobyt na obozie dostarcza niezapomnianych wrażeń gdyż formuła nauki jest inna niż w szkole. Uczestnicy w sposób naturalny rozmawiają  z obcokrajowcami w języku angielskim przez całą praktycznie dobę co pozwala na przełamanie bariery językowej w oczywisty sposób. Młodzież poznaje też inne kultury, zawiera międzynarodowe i długotrwałe przyjaźnie, i obcuje z językiem angielskim na co dzień bez potrzeby wyjeżdżania z kraju. W tym roku poza wolontariuszami z Hiszpanii, Włoch, Gruzji, Azerbejdżanu, Ukrainy są wolontariusze z  wyspy Reunion  i  Mayotte na Oceanie Indyjskim. Do tej pory odbył się obóz językowy w Rucianem Nida i jesteśmy w trakcie obozu w Grzybowie i  przed nami jeszcze kolejny obóz w tej samej miejscowości.

Stypendia Pomostowe

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów OSA ET jest jednym z realizatorów programu „Stypendia Pomostowe”. Jest to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i: zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu); zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich; mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców; pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto); a ponadto uzyska rekomendację naszego Stowarzyszenia Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00. Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi INFORMACJAMI O APLIKOWANIU oraz REGULAMINEM PROGRAMU

Koordynator programów stypendialnych: Dorota Sokołowska

Erasmus Plus i OSA ET

W dniach 18-20 czerwca w hotelu Boss po dwuletniej przerwie spotkała się grupa aktywnych Ambasadorów programu English Teaching. Spotkanie miało podwójne zadanie pierwsze to przeprowadzono w dniu 19 czerwca Walnego Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszeni Anglistów ET w skrócie OSA ET, a drugie to odbycie niesłychanie pożytecznego szkolenia z pozyskiwania funduszy z programu Erasmus+. Obecnie zmieniła się perspektywa nowego rozdania środków unijnych w ramach Erasmusa i co za tym poszło nowe zasady i formularze wniosków. Szkolenie trwające kilkanaście godzin w gorący czerwcowy weekend dowiodło że są jeszcze ludzie którzy potrafią poświęcić wiele aby zmienić obraz polskiej szkoły uatrakcyjniając ją wymianami międzynarodowymi innymi przedsięwzięciami, które mogą być realizowane w szkołach. Szkolenie prowadziła pani dr Małgorzata Kasperczak opisując wszystkie sektory programu Erasmus i przeprowadziła uczestników przez wszystkie zmiany w zasadach aplikowania o środki w ramach programu. Całe szkolenie odbyło się w atmosferze upragnionego powrotu do normalności ale z zachowanie zasad bezpieczeństwa. Ambasadorzy skorzystali ze szkolenia dzięki środkom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ze wsparciem Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida za co uczestnicy są niezmiernie wdzięczni.

Danuta Kamińska

 

BANOFFEE PIE ONLINE (warsztaty kulinarne)

W czwartek 28 stycznia uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy uczestniczący w projekcie HOW TO BENEFIT FROM DISTANT LEARNING wzięli aktywny udział w warsztatach kulinarnych online. Słuchając wskazówek w języku angielskim i obserwując poszczególne etapy przygotowywania deseru, uczniowie we własnych domach zrobili popularny w Wielkiej Brytanii deser BANOFFEE PIE. Nazwa pochodzi od dwóch głównych składników – bananów i masy toffee. Efekty można zaobserwować na zdjęciach, a po minach degustujących tylko domyślać się niebiańskiego smaku…

Więcej informacji, przepis w języku angielskim oraz filmik przedstawiający przygotowanie deseru – na stronie https://angielskiedyta2020.wixsite.com/zspbrzeznica

 

Projekt „How to Benefit from Distant Learning?” realizowany jest
w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Projekty programu English Teaching w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy i ich realizacja w cieniu pandemii

Fala pandemii koronawirusa, która od wielu tygodni zalewa kraje całego świata i w coraz większym stopniu przyczynia się do zastoju gospodarczego, opóźnia lub powoduje zmiany w normalnym funkcjonowaniu praktycznie każdego aspektu naszego dotychczasowego życia. Dotyczy to także szkół realizujących różnego rodzaju projekty edukacyjne finansowane lub współfinansowane przez podmioty zewnętrzne. Zamknięcie uczniów i nauczycieli w domach stało się powodem wprowadzenia modyfikacji w realizacji rozpoczętych projektów, ale nie spowodowało rezygnacji z działań projektowych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy są obecnie realizowane dwa projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obydwa dotyczą bardzo aktualnych w naszych czasach tematów: osiągnięcia przez uczniów jak największych korzyści ze zdalnego nauczania i kształtowania postaw pro-ekologicznych. Część zajęć udało się przeprowadzić w formie stacjonarnej, w szkole – od września do końca października, reszta, jest cyklicznie realizowana w formie zdalnej.

Projekt „How to Benefit from Distant Learning” ma na celu zapoznanie i wdrożenie uczniów do pracy z różnorodnymi narzędziami wspomagającymi naukę domową. Głównym celem projektu jest nauka języka angielskiego w warunkach zdalnych i promowanie wśród uczniów nauczania tego języka, tym razem jednak, realizując projekt skupiamy się nie na samej nauce języka angielskiego, ale wskazujemy na korzyści, jakie wynikają ze znajomości tego języka. Zajęcia projektowe są prowadzone w oparciu o metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, czyli po prostu nauczanie przedmiotów szkolnych w języku angielskim). Jak dotąd uczniowie uczestniczyli w lekcjach fizyki, geografii, biologii i historii. W czasie lekcji wykorzystywane były narzędzia wspomagające naukę takie jak: Wordwall, prezentacje PowerPoint i Genial.ly, filmy i gry edukacyjne w języku angielskim. Jeżeli uczniowie chcieli poćwiczyć słownictwo lub sprawdzić ile zapamiętali z lekcji, mogli skorzystać z testów online na Testportalu czy Quizziz. Quizy na platformie Kahoot ożywiły lekcję odrobiną rywalizacji. Oprócz opanowywania treści związanych z nauką szkolną, uczniowie mieli też możliwość sprawdzić się praktycznie w kuchni nagrywając filmiki o gotowaniu – oczywiście, jak wszystko w projekcie, w języku angielskim.

Podobny cel – promowanie nauki języka angielskiego na terenach wiejskich – przyświeca też drugiemu projektowi Programu English Teaching „Eco Teens in Brzeźnica”. Projekt dotyczy promowania postaw ekologicznych wśród młodzieży i postrzegania przez młodych ludzi problemów związanych z ochroną środowiska, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Poznając zagrożenia środowiska naturalnego w swoim najbliższym otoczeniu, uczniowie szukają pomysłów w jaki sposób mogą im zapobiegać. Zajęcia o tematyce ekologicznej odbywają się w językach polskim i angielskim. Na początku roku szkolnego, na zajęciach w szkole młodzież poznała zadania, które będą realizować w ramach projektu przez cały rok. Na zajęciach stacjonarnych poznali główne problemy związane z ochroną lokalnego środowiska oraz słownictwo w języku angielskim dotyczące tej tematyki. W ramach pracy zdalnej przygotowują filmy promujące ideę „zero waste” (styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się wygenerować jak najmniej odpadów). Również w ramach tego projektu próbują odkrywać piękno przyrody, w związku
z obecną sytuacją epidemiczna skupiając się na własnym domu i jego najbliższym otoczeniu.

Koordynatorzy szkolni projektów: Edyta Kłeczek i Jolanta Wacław

Projekty „How to Benefit from Distant Learning?” oraz „Eco Teens in Brzeźnica” realizowane są w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Wspomnienia stypendysty OSA ET

Szanowna Pani,

nazywam się Jarosław Przerywacz i na początku chciałbym przeprosić, że piszę dopiero teraz. Udało mi się ukończyć pierwszy rok na Politechnice Łódzkiej, na kierunku automatyka i sterowanie robotów. Bardzo dziękuję za wkład w mój rozwój i postaram się nieco opowiedzieć jak żyłem i na co przeznaczyłem pieniądze, które dzięki Państwa rekomendacji otrzymałem.

Pierwszy rok studiów wyobrażałem sobie zupełnie inaczej. Było to dla mnie zupełnie coś nowego, na studia szedłem zupełnie sam, bez żadnych znajomych i trochę się bałem. Z miastem oswoiłem się trochę wcześniej, ponieważ moje rodzeństwo mieszka w Łodzi. Jeśli chodzi o naukę to pierwszy semestr zaczął się od powtórek ze szkoły średniej. Prowadzący zajęcia potrafili streścić niekiedy 3 lata materiału z liceum, w 4 godziny. Było to dla mnie coś niesamowitego, ponieważ ten materiał już znałem, a z nowymi rzeczami wcale nie ustępowali w tempie. Musiałem poświęcić też więcej czasu niż koledzy po technikum na przedmioty bardziej techniczne. Bardzo szybko nawiązałem dużo znajomości i koledzy po technikum, którzy zazwyczaj mieli problemy z matematyką, pomagali mi w “przedmiotach technicznych”, a ja jako raczej dobry matematyk – w matematyce. Mieliśmy także laboratoria z fizyki i to było właśnie to czego brakowało mi we wcześniejszych etapach nauki -fizycznego obcowania z nauką. W połowie semestru zaczęły się pierwsze kolokwia, które nie różniły się od zwykłych sprawdzianów ze szkoły. Jednak pod koniec semestru nadeszła sesja. Z mojej pierwszej sesji bardzo zapisał mi się w pamięci egzamin z matematyki, który wydaję mi się, że był trudniejszy od matury rozszerzonej z tego przedmiotu, ponieważ wszelkie twierdzenia trzeba było umieć na pamięć, a dowody wyprowadzić. Wszystkie egzaminy i zaliczenia udało mi się zdać w pierwszych terminach, co prowadziło do prawie miesięcznego wypoczynku. Drugi semestr zaczął się na początku marca. Niestety na uczelni byłem niecałe dwa tygodnie, po których nastąpił lockdown. Od razu wróciłem do rodzinnego domu w Teresinie, gdzie zostałem już do końca pierwszego roku. Pierwsze dwa tygodnie, prowadzący nie wiedzieli jak się zachować, przez co byłem trochę zdezorientowany. Zajęcia odbywały się cyklicznie z dwóch przedmiotów, a reszta miała zostać nadrobiona na uczelni, ale tak się nie stało. Dopiero w połowie kwietnia, wszystko było jasne w kwestii zaliczeń i prowadzenia zajęć. Wszystko powróciło według planu, tyle że w trybie zdalnym. Jest mi trochę przykro z tego powodu, ponieważ w tamtym semestrze miałem laboratoria, dzięki którym mogłem namacalnie poznać podstawy elektroniki i metrologię, a niestety symulatory nie potrafią z taką ekspresją tego przekazać. Zaliczenia wydawałoby się, że powinny być łatwiejsze, ale prowadzący dawali naprawdę mało czasu, który starczał tylko osobom, które rozumiały dane zagadnienie. Sesje wspominam trochę lepiej niż poprzednią. Wykładowcy postawili na egzaminy ustne, na które dobrze się przygotowałem. Pierwszy rok udało się zdać, ze średnią 4.13, który nie jest wynikiem wybitnym, ale myślę, że w pełni satysfakcjonującym.

Większość pieniędzy przeznaczyłem na pokrycie kosztów utrzymania się w wynajmowanym przeze mnie małym pokoju w centrum Łodzi przez 9 miesięcy. Gdyby sytuacja z epidemią była bardziej klarowna, zrezygnowałbym z niego już w marcu, jednakże niepewność, czy sytuacja epidemiczna się poprawi, była dość duża. Za mniejszą część i trochę odłożonych pieniędzy udało mi się nabyć drukarkę 3D. Zainteresowałem się tym tematem podczas z jednych przedmiotów modelowania 3D w programie Inventor. Myślę, że w przyszłości będzie to przydatne urządzenie do tworzenia wszelkich obudów na budowane przeze mnie układy elektroniczne.

Z całego serca chciałbym jeszcze raz podziękować za udzielone mi wsparcie finansowe. Nie wiem czy widać na załączonym zdjęciu, ale mógłbym wysłać do Państwa stworzone przez siebie podziękowanie 3D.

Pozdrawiam

Jarosław Przerywacz

podziękowanie.png

IMG_20210110_164904.jpg

Stypendia Pomostowe 2020 w OSA ET

Mamy zaszczyt poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET już po raz czwarty zostało przyjęte do elitarnego grona organizacji uczestniczących w II segmencie Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń”. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim. Program był skierowany do tegorocznych maturzystów , którzy dostali się na studia i spełniali kryteria zawarte w Regulaminie Programu. Jednym z kryteriów było zamieszkanie na terenach wiejskich lub w miastach do 20 000 osób, bycie studentem stacjonarnych studiów magisterskich na polskiej uczelni jak również posiadanie na egzaminie maturalnym odpowiedniej liczby punktów. Nasza organizacja przyznała stypendia dla czterech osób w kwocie 5000zł, a w poprzednim roku mieliśmy piątkę młodych zdolnych stypendystów.

Komisja Stypendialna przyznała stypendium dla następujących studentów (kolejność ustanowiona według ilości zdobytych punktów):

  1. Arkadiusz Janus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  2. Anna Staniszewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  3. Patrycja Piaskowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  4. Aleksandra Dzigda, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Naszym stypendystom i stypendystkom gratulujemy i życzymy powodzenia w nauce.

Danuta Kamińska

Nominacja do nagrody EDUinspiracje 2020

 

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować o przyznaniu Państwa instytucji nominacji w kategorii Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży do nagrody EDUinspiracje 2020 za realizację projektu pt. Zróbmy to razem.

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów, dzielenia się swoim doświadczeniem oraz sukcesem z innymi. Konkurs EDUinspiracje jest realizowany pod hasłem: „Działam – Upowszechniam – Inspiruje”. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie http://eduinspiracje.org.pl/.

Nominacji kandydatów do nagrody dokonali eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty były oceniane według kryteriów, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk. Ostatecznego wyboru laureatów dokona Kapituła konkursu. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, na którą zaprosimy wszystkich nominowanych w konkursie.

Uprzejmie informuję, że kolejnym po przyznaniu nominacji etapem konkursu jest przeprowadzenie wywiadu pogłębionego z nominowanymi beneficjentami. Wywiad będzie przeprowadzony przez przedstawicieli FRSE, którzy zgłoszą się do Państwa w najbliższym czasie. Będziemy wdzięczni za pomoc w organizacji wywiadu.
Serdecznie gratuluję nominacji i życzę Państwu, Państwa instytucji, a także wszystkim uczestnikom projektu kolejnych sukcesów. Wierzę, że otrzymane wyróżnienie stanie się motywacją do podejmowania nowych wyzwań w programie Erasmus+.

Andrzej Wyczawski

Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji