p6282595Spośród uczestników Programu English Teaching na przestrzeni ponad 15 lat wyłoniła się grupa nauczycieli-liderów, którzy szczególnie zaznaczyli w nim swoją obecność; realizowali ciekawe, innowacyjne projekty, uczestniczyli w szkoleniach weekendowych oraz w ET Market.

Ambasadorzy ET angażowani są w działania wspierające tych nauczycieli/lokalnych liderów (m.in. jako trenerów i tutorów), którzy mają mniejsze doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego oraz debiutują w zakresie projektów. Mają również możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach, uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach z ciekawymi osobami, czy obozie językowym dla nauczycieli.

Większość Ambasadorów, począwszy od września 2014 roku, realizuje również autorskie projekty językowe współfinansowane przez Program English Teaching (kliknij tutaj, aby przejść do mapy projektów). Wszystkie projekty w różny sposób skupiają uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych partnerów lokalnych wokół jednego wspólnego celu: nauki języka angielskiego prowadzonej w ciekawych, nieszablonowych formach.

W roku 2015, z inicjatywy Ambasadorów Programu, powołane zostało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching (OSA ET). Do głównych celów Stowarzyszenia należą:

  • Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich.
  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich.
  • Wymiana informacji ważnych dla środowiska nauczycieli języka angielskiego.
  • Reprezentowanie społeczności nauczycielskiej wobec innych organizacji i instytucji.

Więcej informacji o bieżących działaniach Stowarzyszenia można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/osaet/

Historia