Od wtorku 24 października gościliśmy w naszej szkole uczniów ze szkoły partnerskiej

w Dobje Pri Planini (Słowenia). Wizyta 7 uczniów i 2 nauczycielek stanowiła kontynuację współpracy rozpoczętej kilka lat temu i rozwijanej w miarę upływu czasu. Gościliśmy już nauczycieli z tej szkoły, a nasi, zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie odwiedzili szkołę w Dobje. Po raz pierwszy organizowaliśmy mobilność uczniów w naszej placówce. We wtorek i środę grupa złożona z uczniów polskich
i słoweńskich uczestniczyła w zajęciach z historii (Powstanie Warszawskie), informatyki (tworzenie ekologicznych plakatów za pomocą narzędzi cyfrowych), zajęciach kulinarnych (przygotowanie angielskiego deseru Banoffee Pie) oraz lekcji języka angielskiego z użyciem różnorodnych aplikacji komputerowych
i telefonicznych. Mieli okazję wcielić się też w rolę nauczycieli języka angielskiego, ucząc tego przedmiotu najmłodszych uczniów naszej szkoły. W dalszej części mobilności planowane są zajęcia typu „outdoor learning”, czyli nauka poza murami szkoły. W czwartek uczniowie polscy (6a) i słoweńscy wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Krakowa, o czym informowaliśmy w poprzednim artykule.

Mobilność uczniów w szkole partnerskiej to ważny element edukacji międzynarodowej, który przynosi wiele korzyści uczestniczącym w niej uczniom, nauczycielom, jak i samym szkołom. Umożliwia uczniom nawiązywanie kontaktów
z rówieśnikami z innych krajów, co pozwala im zrozumieć różnice kulturowe i wartości innych narodów, a to sprzyja tolerancji i otwartości umysłów. Uczy empatii, rozwiązywania konfliktów, współpracy w grupie oraz aktywnego słuchania. Porozumiewając się w języku angielskim doskonalą oni swoje umiejętności w zakresie tego przedmiotu. Mobilność uczniów otwiera również drzwi do nowych możliwości edukacyjnych – uczniowie poznają nowe programy i metody nauczania. W sferze osobistej umożliwia nawiązanie międzynarodowych przyjaźni, co stanowi wartość przekraczającą mury szkolne. W zakresie pracy szkoły mobilność uczniów prowadzi do wymiany innowacyjnych pomysłów, promowania ducha inicjatywy
i przedsiębiorczości, przyczynia się do rozwoju współpracy szkoły z różnorodnymi instytucjami edukacyjnymi, podnosząc jednocześnie prestiż i atrakcyjność samej placówki. 

Edyta Kłeczek

 

 

Mobilność uczniów w ZSP w Brzeźnicy – młodzi Słoweńcy na Erasmusie