Projekt realizowany przez nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Brzeźnicy w ramach akredytacji Erasmusa, jako projekt europejski promuje
innowacyjność w nauczaniu, poprawia jakość edukacji, wspiera rozwój osobisty
zarówno uczniów, jak i nauczycieli wzbogacając obydwie te grupy pod względem
umiejętności interpersonalnych, językowych oraz w zakresie korzystania z
nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz stosowanych metod nauczania.
W dniu 17 kwietnia 2024 roku uczniowie klas piątych wzięli aktywny udział w
wycieczce przedmiotowej do Krakowa. Mimo, że była to wycieczka z języka
angielskiego, zgodnie z ideą nauczania holistycznego, łączyła ona w sobie elementy
także i z zakresu nauczania innych przedmiotów. Poprzedziło ją samodzielne
przygotowanie uczniów. Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego uczniowie
mieli za zadanie (w grupach) przygotować wyjazd turystyczny klasy – zarówno pod
względem logistycznym, jak i merytorycznym. W parach lub grupach przygotowali
informacje (w języku angielskim) na temat poszczególnych zabytków znajdujących
się przy Królewskim Trakcie w Krakowie, w czasie wycieczki pełniąc funkcję
przewodników. Wycieczka ta była skutecznym przykładem wdrażania metod:
„outdoor learning” (zdobywanie wiadomości i umiejętności poza murami szkoły),
„learning by doing” (uczenie się poprzez działanie) oraz „task-based learning”
(uczenie się poprzez wykonywanie przydzielonych, złożonych zadań wymuszających
komunikację w grupie i współpracę).

E. Kłeczek, J. Wacław, T. Kindykiewicz, R. Sendera

 

WDRAŻANIE REZULTATÓW PROJEKTU MUCH ADO ABOUT EDUCATION REALIZOWANEGO W RAMACH AKREDYTACJI PROGRAMU ERASMUS PLUS