Konferencja: „Łatwe sposoby na trudne zachowania.
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo”

W czwartek, 17 grudnia w Auli „Forum” w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się wykład interaktywny profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr. hab. Jacka Pyżalskiego: „Łatwe sposoby na trudne zachowania. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo”. Wykład zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów OSA ET we współpracy z RODN „WOM” w Częstochowie.

W auli zgromadziło się ponad stu nauczycieli chcących podnieść swoje kwalifikacje, osobiście posłuchać i zobaczyć słynącego ze swoich porywających i nietuzinkowych wykładów profesora. Było wśród nich wielu nauczycieli języka angielskiego ze szkół wiejskich, ale nie brakowało także dyrektorów szkół i nauczycieli innych przedmiotów.

W spotkaniu wzięli również udział nauczyciele z ościennych województw.

Na początku spotkania, Ambasador Programu English Teaching, pani Justyna Cichoń- Dec przybliżyła wszystkim uczestnikom ideę Programu ET, opowiedziała o jego działaniach, przedstawiła nową edycję ścieżki ETAs i zachęciła do udziału w niej. Omówiła także priorytety działań Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Anglistów OSA ET.

Podczas części głównej spotkania profesor Pyżalski opowiedział o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Przekazał wiele gotowych, praktycznych propozycji na rozwiązywanie problemów wychowawczych – od tych najprostszych, po te dużo trudniejsze. Wykładowca przytaczał przykłady z własnego bogatego doświadczenia w pracy z młodzieżą i codziennej rzeczywistości szkolnej. Mówił o zagrożeniach związanych z niezbyt przemyślaną adaptacją poszczególnych metod wychowawczych do własnych potrzeb, podkreślał potrzebę dopasowania rozwiązania do konkretnej sytuacji.

Uczestnicy prawie czterogodzinnego spotkania, nawet przez chwilę nie okazywali znużenia. Nauczyciele długo rozmawiali z profesorem Pyżalskim podczas przerwy kawowej i nie chcieli wypuścić go po wykładzie. Dopytywali się również o jego najnowsze publikacje. Podczas wykładu uczestnicy bardzo żywiołowo reagowali na wszystkie profesjonalne i gotowe do użycia porady profesora, wielu robiło notatki. Nauczyciele podziękowali prowadzącemu burzliwymi oklaskami i owacją na stojąco. Wielu z nich stwierdziło, że wykład był „strzałem w dziesiątkę”, „najbardziej fachowym i praktycznym wykładem w ich życiu”. Nie brakowało też pytań o kolejne takie przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania należą się Pani Katarzynie Wilk – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Pani Marcie Lipskiej – konsultantowi języka angielskiego, za wszechstronną pomoc, okazaną życzliwość i współpracę podczas organizacji tego szkolenia.

Justyna Cichoń-Dec

loading ...

Szkolenie Częstochowa