Projekt „The power of nature” – „Siła natury”

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie  realizowany był projekt „The power of nature” („Siła natury”). W wyniku postępowania konkursowego szkoła otrzymała grant w wysokości 10 tys. zł na realizację projektu. Wniosek konkursowy opracowały Justyna Cichoń- Dec, Marzena Bęben oraz Urszula Mazurek-Deska. Projekt „Siła natury” realizowany był w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, którego krajowym operatorem jest  Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Cały projekt miał charakter międzyprzedmiotowy. Zajęcia z języka angielskiego  były łączone z takimi zajęciami jak  przyroda, plastyka, zajęcia ruchowe oraz  zajęcia komputerowe. Projekt miał przede wszystkim na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego poprzez rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie “ciekawości świata” u uczniów poprzez wykorzystanie  CLIL w nauczaniu. Tematyka zajęć z języka angielskiego  skupiała się wokół czterech żywiołów: wody, powietrza, ziemi i ognia, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Ćwiczone były wszystkie sprawności językowe – zarówno produktywne, jak i receptywne. Do zajęć wykorzystane zostały  tablety z aplikacjami do nauki języka angielskiego i inne wartościowe pomoce dydaktyczne  zakupione z grantu. Zajęcia przyrodnicze były ściśle  związane  z naturą. Omawiane były zagadnienia związane z 4 żywiołami: erupcja wulkanów, “biały szkwał”,  energia żywiołów, trójkąt bermudzki, tsunami, prądy powietrzne i morskie,  niebezpieczne zjawiska atmosferyczne oraz sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Zajęcia plastyczne oraz  ruchowo- taneczne i relaksacyjne miały na celu poprawę koncentracji, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie aktywności twórczej. W różnych działaniach projektu uczestniczyli uczniowie zróżnicowani pod względem poziomu znajomości języka angielskiego. Zadaniem uczniów  zdolnych  – oprócz własnego pogłębiania znajomości języka angielskiego – było motywowanie i pomoc tym, którzy mieli trudności w nauce języka obcego. Duży nacisk położony został na pracę w parach i małych grupach, tak, żeby łatwo było wyznaczyć zakres odpowiedzialności dla każdego ucznia  za daną aktywność. Uczniowie wykonali  dwujęzyczne plansze edukacyjne dotyczące czterech żywiołów. Odbyły się  także   zajęcia warsztatowe  o tematyce cztery żywioły – siła natury. Dodatkowo uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych – prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne, praktyczne ćwiczenia z fantomem oraz defibrylatorem AED – przeprowadzonych przez druhów z jednostki  OSP w Miedźnie na temat umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Podczas trwania projektu uczniowie odbyli również zajęcia  dydaktyczne w Kopalni Guido w Zabrzu, Sztolni “Królowa Luiza”. Przeszli  trasą edukacyjną: „Podziemne Skarby” – zwiedzanie połączone z zabawą o charakterze geocachingu pt. „Poszukiwacze skarbów”. Poznali też różnorodne pojęcia z zakresu energii, energetyki, ekologii, smogu i gospodarki cyrkularnej. Odbyli zajęcia z animatorem w Parku 12C – Parku Czterech Żywiołów składającym się z urządzeń i wynalazków wykorzystujących siłę czterech żywiołów oraz energię alternatywną.  Na terenie Parku uczniowie mieli okazję korzystać z urządzeń edukacyjno-rozrywkowych: świata wodnego  (ze śluzami, turbinami, tamami i jazami), masztu meteorologiczny, wielkiego labiryntu nawiązującego układem ścianek do budowy chemicznej węgla, rowu poszukiwawczy z repliką płytkiego szybu, stanowisk do komunikacji z użyciem alfabetu Morse’a, olbrzymiej soczewki pełniącej funkcję słonecznej zapalniczki czy Camera Obscura – prototypu aparatu fotograficznego z ciemnią fotograficzną. Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych  w Parku Trampolin „Jump World”  oraz zwiedzali Palmiarnię w  Gliwicach. W Palmiarni mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat fauny i flory całego świata oraz poznali rośliny, które mają zastosowanie w kuchni i medycynie. Poznali również historię powstania węgla kamiennego oraz  wpływ żywiołów na kształtowanie się skorupy ziemskiej. W czerwcu odbyło się uroczyste podsumowanie działań.

Był  to już czwarty projekt realizowany w naszej szkole w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „ENGLISH TEACHING”, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.  Dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Opracowanie: Justyna Cichoń-Dec

loading ...

 

Szkolenie Częstochowa

Konferencja: „Łatwe sposoby na trudne zachowania.
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo”

W czwartek, 17 grudnia w Auli „Forum” w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się wykład interaktywny profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr. hab. Jacka Pyżalskiego: „Łatwe sposoby na trudne zachowania. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo”. Wykład zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów OSA ET we współpracy z RODN „WOM” w Częstochowie.

W auli zgromadziło się ponad stu nauczycieli chcących podnieść swoje kwalifikacje, osobiście posłuchać i zobaczyć słynącego ze swoich porywających i nietuzinkowych wykładów profesora. Było wśród nich wielu nauczycieli języka angielskiego ze szkół wiejskich, ale nie brakowało także dyrektorów szkół i nauczycieli innych przedmiotów.

W spotkaniu wzięli również udział nauczyciele z ościennych województw.

Na początku spotkania, Ambasador Programu English Teaching, pani Justyna Cichoń- Dec przybliżyła wszystkim uczestnikom ideę Programu ET, opowiedziała o jego działaniach, przedstawiła nową edycję ścieżki ETAs i zachęciła do udziału w niej. Omówiła także priorytety działań Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Anglistów OSA ET.

Podczas części głównej spotkania profesor Pyżalski opowiedział o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Przekazał wiele gotowych, praktycznych propozycji na rozwiązywanie problemów wychowawczych – od tych najprostszych, po te dużo trudniejsze. Wykładowca przytaczał przykłady z własnego bogatego doświadczenia w pracy z młodzieżą i codziennej rzeczywistości szkolnej. Mówił o zagrożeniach związanych z niezbyt przemyślaną adaptacją poszczególnych metod wychowawczych do własnych potrzeb, podkreślał potrzebę dopasowania rozwiązania do konkretnej sytuacji.

Uczestnicy prawie czterogodzinnego spotkania, nawet przez chwilę nie okazywali znużenia. Nauczyciele długo rozmawiali z profesorem Pyżalskim podczas przerwy kawowej i nie chcieli wypuścić go po wykładzie. Dopytywali się również o jego najnowsze publikacje. Podczas wykładu uczestnicy bardzo żywiołowo reagowali na wszystkie profesjonalne i gotowe do użycia porady profesora, wielu robiło notatki. Nauczyciele podziękowali prowadzącemu burzliwymi oklaskami i owacją na stojąco. Wielu z nich stwierdziło, że wykład był „strzałem w dziesiątkę”, „najbardziej fachowym i praktycznym wykładem w ich życiu”. Nie brakowało też pytań o kolejne takie przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania należą się Pani Katarzynie Wilk – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Pani Marcie Lipskiej – konsultantowi języka angielskiego, za wszechstronną pomoc, okazaną życzliwość i współpracę podczas organizacji tego szkolenia.

Justyna Cichoń-Dec

loading ...

Szkolenie Manowo

Konferencja metodyczna w Manowie

27 lutego 2016 roku w Manowie, woj. zachodniopomorskie, odbyła się konferencja metodyczna w czasie której nauczyciele języka angielskiego wysłuchali wykładu dr Marzeny Żylińskiej.

loading ...

Szkolenie Olsztyn

Konferencja w Olsztynie

W pierwszy dzień ferii w województwie warmińsko- mazurskim (tj. 25 stycznia) około pięćdziesięcioro nauczycieli z naszego regionu uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching. Przybyłych gości powitał prezes OSA ET Andrzej Wnuk. Zaprezentował program English Teaching PAFW i NFR “NIDA” oraz działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów. Opowiedział jak doszło do powstania stowarzyszenia oraz przedstawił plany działania na przyszłość.

Podczas spotkania wystąpiła również olsztynianka pani Jolanta Okuniewska, jedyna Polka, która została nominowana do międzynarodowej nagrody Global Teacher Prize. Pani Jolanta opowiedziała o swojej pracy oraz o tym, w jaki sposób dostała się do tak prestiżowego konkursu. Gościem specjalnym spotkania był Prof. UAM Jacek Pyżalski, który poprowadził dwa warsztaty ”Łatwe sposoby na trudne zachowania – Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo” oraz „Jak motywować uczniów do nauki”. Gość spotkania zadbał o przyjazną, swobodną atmosferę a nauczyciele mogli zanotować wiele przydatnych metod, które wykorzystają w swojej codziennej pracy. Myślę, że wielu uczestników mogło być zaskoczonych otwartością naszego gościa.

loading ...

Szkolenie Orzechowo

Konferencja metodyczna w Orzechowie

3 lutego 2016 w Orzechowie odbyła się konferencja metodyczna “Jak zmienić szkołę?”. W czasie konferencji nauczyciele języka angielskiego wysłuchali wykładu prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego.

loading ...

Szkolenie Bochnia

Classes driven by creativity

To tematyka szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego, jakie miało miejsce w Bochni ( województwo małopolskie) 25 stycznia 2016 roku. Miłą i twórczą atmosferę stworzyła prowadząca szkolenie Małgorzata Porębska.

Na spotkaniu byli również obecni przedstawiciele wydawnictwa Macmillan, którzy oprócz prowadzenia stoiska pomogli w rozlosowaniu drobnych upominków i gadżetów ET.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Ambasadorki ET Edytę Piwowarczyk, Elżbietę Kwoczko-Warecką i Tamarę Ryzner.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

loading ...

 

Szkolenie Burzenin

19 lutego w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie odbyła się piąta konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego pt. „Jak zmienić szkołę?” zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów „English Teaching” oraz Zespół Szkół w Burzeninie. Honorowy patronat nad szkoleniem objął wójt Gminy Burzenin – p. Jarosław Janiak.
W konferencji wzięło udział blisko 70 nauczycieli z kilku powiatów województwa łódzkiego. Zostali oni zapoznani z ofertą stowarzyszenia OSA ET oraz Programu „English Teaching” Nidzickiej Fundacji NIDA oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także z nieodpłatnymi zasobami metodycznymi znajdującymi się na stronie wydawnictwa Oxford University Press.
Gościem specjalnym konferencji był Prof. UAM w Poznaniu dr hab. Jacek Pyżalski, który przeprowadził dwa warsztaty metodyczne dla nauczycieli: „Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych wychowawczo?” oraz „Jak motywować uczniów do nauki?”.
Ostatnim punktem konferencji był wykład pt. „Neurodydaktyka. Jak osiągnąć sukces wychowawczy?”, przeprowadzony przez p. Andrzeja Wnuka – prezesa stowarzyszenia OSA ET oraz Ambasadora Programu English Teaching.
Konferencja była świetną okazją dla nauczycieli do przystąpienia do stowarzyszenia OSA ET, nawiązania nowych kontaktów zawodowych, wymiany wiedzy i doświadczeń.
Relacja z konferencji została zamieszczona na portalu internetowym telewizji Sieradzkie Wieści: http://www.siewie.tv/wideo/reportaze/4964-konferencja-metodyczna-anglistow-w-Burzeninie.

 

loading ...

Szkolenie Nadarzyn

Konferencja metodyczna w Nadarzynie

1 marca 2016 w Nadarzynie odbyła się konferencja metodyczna “Jak zmienić szkołę?”. W czasie konferencji nauczyciele języka angielskiego wysłuchali wykładu prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego.

loading ...

Szkolenie Kożuchów

W środę 02.03.2016 r. nauczyciele z rejonu Kożuchowa oraz gmin i powiatów ościennych mogli wziąć udział w Konferencji Metodycznej pn. “Cool School”. Konferencję organizowali:

  • Dyrekcja Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie
  • Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie
  • Oxford University Press, Polska
  • Andrzej Wnuk, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów English Teaching.
  • Gabriela Luka, Ambasador English Teaching
  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  • Nidzicka Fundacja Rozwoju “NIDA”

Inicjatorem akcji była p. Gabriela Luka, nauczycielka języka angielskiego Spotkanie adresowane było do nauczycieli języka angielskiego oraz innych zainteresowanych osób związanych z oświata, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Burmistrza Kożuchowa Pana Pawła Jagaska.

loading ...