WIZYTA MAUREEN I MARKA POLCZYNSKICH W SZKOŁACH

Ostatnimi wolontariuszami współpracującymi z WIESCO, którzy oprócz Nancy Wellington, Roberta Pine, Michaela Carini odwiedzili polskie szkoły w edycji jesiennej 2022 programu „Native speaker w mojej szkole” było małżeństwo posiadające polskie korzenie : Maureen i Mark Polczynski.

Państwo Polczynski planowali swój pobyt w Polsce od 30 października  do 12 grudnia. W czasie ich ponad sześciotygodniowej obecności w Polsce zaplanowano wizyty wolontariuszy w szesnastu szkołach na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego.

Goście ze Stanów Zjednoczonych byli osobami skrupulatnie przygotowanymi do wizyt w szkołach. Są emerytowanymi nauczycielami. Mark jest inżynierem i wykładał na Uniwersytecie w Milwaukee. Maureen uczyła dzieci począwszy od przedszkola do szkoły absolwentów. Nic więc dziwnego, że bez problemów znaleźli wspólny język z uczniami. Potrafili zainteresować młodzież nie tylko historią, geografią ale również pokazywali kulturę amerykańską demonstrując i ćwicząc tańce typowe dla USA.

Nie był to pierwszy pobyt Marka i Maureen w Polsce. Oprócz wizyt w szkołach, gdzie propagowali kulturę amerykańską,  udało im się w swoim wolnym czasie zwiedzić  Warszawę, Gdańsk, Toruń, Poznań, Wrocław. Małżeństwo celowo wybrało termin jesienny, aby zaobserwować w jaki sposób obchodzone są polskie Zaduszki, Święto Niepodległości  oraz planowali podziwiać iluminacje i szopki Bożonarodzeniowe na Krakowskim rynku.

Nie wszystko jednak da się przewidzieć. .. Mark i Maureen musieli odwołać swoje wizyty w szkołach w Niepołomicach oraz Rząsce ze względu na problemy zdrowotne Maureen.  Spędziła ona dwa tygodnie w polskim szpitalu a ich powrót do domu musiał być przełożony..

Program „Native speaker w mojej szkole” nie byłby możliwy bez finansowego wsparcia Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji NIDA .

Już trwają ustalenia dotyczące wiosennych wizyt native speakerów z WIESCO w szkołach objętych grantami w ścieżce English Teaching Activities (ETAs). Osoby zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu:

Agnieszka Kowalska OSA ET

agnieszka.kowalska@osaet.pl

Relacje z wizyt native speakerów WIESCO można przeczytać na stronach poszczególnych szkół:

– Szkoła Podstawowa nr.2 w Chełmży

https://sp2chelmza.szkolnastrona.pl/a,2437,wizyta-native-speakerow

-Szkoła Podstawowa w Murzynnie

https://sp-murzynno.edu.pl/native-speaker-w-naszej-szkole/

– Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich

http://www.cedrywlk.szkolna.net/n,projekt-english-teaching-activities

– Szkoła Podstawowa w Jarantowicach

https://spjarantowice.edu.pl/?p=13930

– Szkoła Podstawowa w Orłowie

https://sporlowo.szkolnastrona.pl/a,789,goscie-ze-stanow-zjednoczonych-ameryki-w-naszej-szkole

-Szkoła Podstawowa w Sławęcinku

https://spslawecinek.szkolnastrona.pl/a,1590,native-speakers

Szkoła Podstawowa w Dobromierzu

http://www.spdobromierz.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,25&id=617&action=show

– Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu

https://spkazmierz.com.pl/n,stawiamy-na-jezyki-obce

SP Chełmża
SP Zelgno
SP Jarantowice
Taniec SP Chełmża

NATIVE SPEAKER W MOJEJ SZKOLE- EDYCJA JESIEŃ 2022

Podczas pandemii program „Native speaker w mojej szkole” prowadzony był online. Pomimo braku bezpośredniego kontaktu cieszył się on dużą popularnością a nauczyciele dopytywali o kolejne edycje. Miło nam poinformować, że wreszcie możemy cieszyć się bezpośrednimi wizytami wolontariuszy z WIESCO w polskich szkołach. Jesienią 2022 do naszych szkół zawitali: Nancy Wellington, Michael Carini i odpowiedzialny za wizyty wolontariuszy z WIESCO – Robert Pine.

Przygotowanie wizyt było niemałym wyzwaniem, gdyż pewne aspekty wymagały ustaleń z nauczycielami jeszcze podczas wakacji, a wymienieni wolontariusze przebywali w Polsce w podobnym czasie.

Nancy Wellington odwiedzała szkoły pomiędzy 22 września a 3 października 2022. Były to placówki w: Urzędowie, Moniakach, Mniszku i Zagnańsku.

Michael Carini przebywał w południowej Polsce od 19 września do 5 października i odwiedził dziewięć szkół. Były to wizyty jedno lub dwudniowe w placówkach w: Kietrzu, Rząsce, Brzoskwinii, Kluczach, Brzeźnicy, Baczynie, Olszówce, Rajbrocie i Niepołomicach. Michael odwiedzał Polskę po raz pierwszy, był zachwycony serdecznością przyjmujących go nauczycieli. Dzięki ich uprzejmości po zajęciach w szkołach zdołał zwiedzić m.in. muzeum w Auschwitz, muzeum w Wadowicach z Panią Edytą Kłeczek, wraz z Panią Katarzyną Puchalską- Miętus poznał ciekawe miejsca w Krakowie, spędził weekend w Zakopanem, gdzie początkowo jego przewodnikiem była Pani Beata Knowa- Tylka i zobaczył Wrocław z Panią Anną Aleksiejewicz. Michael to niedawny absolwent Uniwersytetu w Wisconsin, który bardzo łatwo znalazł wspólny język z uczniami z polskich szkół.

Robert Pine – prezes organizacji WIESCO odwiedził nasz kraj kolejny już raz i był to bardzo intensywny i pracowity dla niego czas. Robert Pine przebywał w Polsce pomiędzy 27 września a 7 października i odwiedził dziesięć szkół. Były to placówki w okolicach Poznania – Dobieszczyzna, Broniszewice, Daszewice. Oprócz Wielkopolski Robert Pine odwiedził również I Liceum we Włoszczowej w województwie świętokrzyskim i szkołę w Dąbrówce Warszawskiej w województwie mazowieckim. Podczas jednego dnia swojej wizyty w województwie dolnośląskim Robert Pine odwiedził aż trzy szkoły w Obornikach Śląskich. Oprócz tego Robert Pine był obecny również w liceach w Poznaniu i Wrocławiu, z którymi współpracował w poprzednich latach podczas sesji letnich programu WIESCO.

Wizyty native speakerów z programu WIESCO możliwe są dzięki wsparciu finansowemu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji NIDA.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, którzy zgłosili się do programu i gościli wolontariuszy z organizacji WIESCO.

Więcej o wizytach native speakerów WIESCO można przeczytać na stronach poszczególnych szkół:

– Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce

http://zsipolszowka.szkolnastrona.pl/a,791,wizyta-native-speakera-z-usa-w-naszej-szkole

– Szkoła Podstawowa w Kluczach

https://www.sp-klucze.pl/2022/09/20/welcome-the-usa-wizyta-wolontariusza-z-usa/

– Zespół Szkolno- Przedszkolny w Baczynie

https://spbaczyn.iap.pl/pl/1423/516/doswiadczanie-ameryki-w%C2%A0zespole-szkolno-przedszkolnym-w-baczynie.html

– Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźnicy

https://angielskiedyta2020.wixsite.com/zspbrzeznica


SP Broniszewice Robert Pine

 

SP Baczyn Michael Carini
SP Moniaki Nancy Wellington

Projekt Programu English Teaching realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie: „My house is round”

Projekt Programu English Teaching realizowany
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie: „My house is round”

Od września 2020 r.  do grudnia 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie   realizowano projekt „My house is round” –  „Mój dom jest okrągły”. Projekt realizowany był ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu „English Teaching”,  którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”. To już piąty projekt  Programu „English Teaching” realizowany w naszej placówce. Nasza szkoła otrzymała grant w wysokości 13 tys. zł na jego realizację.  Podobnie jak wszystkie poprzednie cieszył się dużym zainteresowaniem.  Koordynatorem projektu i nauczycielem prowadzącym zajęcia z języka angielskiego była p. Justyna Cichoń- Dec. Zajęcia ekologiczne prowadziła p. Marzena Bęben.

W projekcie „My house is round” wzięli udział uczniowie klasy V. Projekt miał przede wszystkim na celu podniesienie poziomu biegłości językowej uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań, kształtowanie świadomości i postaw pro-ekologicznych oraz wykorzystanie  zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) w nauczaniu. Działania projektowe skupione  były wokół środowiska naturalnego i ekologii. Uczniowie poruszali tematykę ekologiczną używając trudnego i nowego dla nich słownictwa.

Ze względu na towarzyszącą nam pandemię zajęcia odbywały się zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej, w zależności od zmieniającej się sytuacji. Wykorzystano wiele ciekawych  aplikacji i różnorodnych narzędzi  wspomagających naukę online, m. in. Wordwall, Kahoot, LearningApps, Liveworksheets, Quizziz, Sway,  Lino oraz platformę TEAMS. Uczestnicy projektu w różnorodny sposób zgłębiali niezliczone zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym przygotowując  prace projektowe, tworząc  komiksy ekologiczne, liczne prezentacje oraz mapy myśli związane z omawianą tematyką. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż znacznie poprawiła się ich znajomość narzędzi technologii informatyczno-komunikacyjnej, a zwłaszcza jej  wykorzystanie w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności.

Mimo wielu ograniczeń związanych z pandemią Covid – 19 udało się zrealizować wszystkie założone w projekcie działania. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologiczno-językowych przy Zbiorniku Rekreacyjno-Retencyjnym w Ostrowach nad Okszą, w spotkaniu z przedstawicielami Straży Leśnej Nadleśnictwa Kłobuck, w warsztatach rękodzielniczych i pieszej wyprawie po nieznanych miejscach   Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Udało nam się wyjechać do  Planetarium w Częstochowie, aby zgłębiać zagadnienie   związane z zanieczyszczeniem  środowiska światłem, poznać konstelacje gwiezdne na północnej półkuli nieba oraz inne niecodzienne zjawiska atmosferyczne. Końcowym efektem wspólnej całorocznej pracy było przygotowanie kalendarza na rok 2022.

Ze środków projektu zakupiono sprzęt multimedialny wykorzystywany podczas zajęć projektowych,  różnorodne pomoce dydaktyczne ściśle  związane z tematyką konkursu oraz nagrody dla uczestników.

Mimo pandemii i wielu związanych z nią „niespodzianek” udało się zrealizować wszystkie zagadnienia projektowe, a nawet więcej.  Z niecierpliwością czekamy na kolejne projekty.

Koordynator  projektu: Justyna Cichoń-Dec

loading ...

“Uczmy się i bawmy z językiem angielskim”

“Uczmy się i bawmy z językiem angielskim” to już czwarty projekt programu English Teaching zrealizowany z myślą o uczniach z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gietrzwałdzie. Projekt realizowany był ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu „English Teaching”,  którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”. Podobnie jak odbywało się w poprzednich edycjach tak i teraz uczniowie mieli okazję uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Nie były one jednak podobne do regularnych lekcji szkolnych lecz miały za zadanie zainteresować uczniów nauką języka w zupełnie inny sposób, bez ocen i prac domowych. Podczas tych zajęć uczniowie w dwóch grupach wiekowych poznawali zwyczaje, święta charakterystyczne dla krajów angielskiego obszaru językowego. Nowością było zaangażowanie do projektu przedszkolaków, które w czerwcu 2021 roku na wzór świata dorosłych miały swoją Olimpiadę. Niestety czas pandemii zweryfikował plany i zamiast wspólnych rozgrywek gminnych każde przedszkole (3 placówki w gminie) musiało działać odrębnie. Oprócz języka angielskiego projekt wpisał się też w akcję promowaną przez lokalną społeczność “Gietrzwałd – Gmina Przyjazna Pszczołom”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia DIY z budowy domków dla owadów pożytecznych. Zajęcia czysto techniczne stały się również okazją, aby poznać słownictwo angielskie związane z tematyką owadów. Swoje umiejętności plastyczno – techniczne nasi uczniowie mogli zaprezentować tworząc makiety 3D symboli krajów anglojęzycznych. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a przepiękne eksponaty pozostaną na wyposażeniu pracowni językowej. Kolejnym działaniem w ramach projektu było kilka lekcji online z native speakerem z USA. Uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego mogli porozmawiać z naszym gościem o życiu w słonecznym Teksasie, obejrzeli zdjęcia charakterystycznych zwierząt, ale przede wszystkim mogli spróbować swoich sił w dyskusji w języku angielskim.

Projekt  “Uczmy się i bawmy z językiem angielskim” pomógł uczniom poznawać język angielski w sposób niestandardowy, ułatwiał komunikację a przede wszystkim ożywił społeczność szkolną w trudnych czasach pandemii.

Agnieszka Kowalska – koordynator projektu

BANOFFEE PIE ONLINE (warsztaty kulinarne)

W czwartek 28 stycznia uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy uczestniczący w projekcie HOW TO BENEFIT FROM DISTANT LEARNING wzięli aktywny udział w warsztatach kulinarnych online. Słuchając wskazówek w języku angielskim i obserwując poszczególne etapy przygotowywania deseru, uczniowie we własnych domach zrobili popularny w Wielkiej Brytanii deser BANOFFEE PIE. Nazwa pochodzi od dwóch głównych składników – bananów i masy toffee. Efekty można zaobserwować na zdjęciach, a po minach degustujących tylko domyślać się niebiańskiego smaku…

Więcej informacji, przepis w języku angielskim oraz filmik przedstawiający przygotowanie deseru – na stronie https://angielskiedyta2020.wixsite.com/zspbrzeznica

 

Projekt „How to Benefit from Distant Learning?” realizowany jest
w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Projekty programu English Teaching w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy i ich realizacja w cieniu pandemii

Fala pandemii koronawirusa, która od wielu tygodni zalewa kraje całego świata i w coraz większym stopniu przyczynia się do zastoju gospodarczego, opóźnia lub powoduje zmiany w normalnym funkcjonowaniu praktycznie każdego aspektu naszego dotychczasowego życia. Dotyczy to także szkół realizujących różnego rodzaju projekty edukacyjne finansowane lub współfinansowane przez podmioty zewnętrzne. Zamknięcie uczniów i nauczycieli w domach stało się powodem wprowadzenia modyfikacji w realizacji rozpoczętych projektów, ale nie spowodowało rezygnacji z działań projektowych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy są obecnie realizowane dwa projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obydwa dotyczą bardzo aktualnych w naszych czasach tematów: osiągnięcia przez uczniów jak największych korzyści ze zdalnego nauczania i kształtowania postaw pro-ekologicznych. Część zajęć udało się przeprowadzić w formie stacjonarnej, w szkole – od września do końca października, reszta, jest cyklicznie realizowana w formie zdalnej.

Projekt „How to Benefit from Distant Learning” ma na celu zapoznanie i wdrożenie uczniów do pracy z różnorodnymi narzędziami wspomagającymi naukę domową. Głównym celem projektu jest nauka języka angielskiego w warunkach zdalnych i promowanie wśród uczniów nauczania tego języka, tym razem jednak, realizując projekt skupiamy się nie na samej nauce języka angielskiego, ale wskazujemy na korzyści, jakie wynikają ze znajomości tego języka. Zajęcia projektowe są prowadzone w oparciu o metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, czyli po prostu nauczanie przedmiotów szkolnych w języku angielskim). Jak dotąd uczniowie uczestniczyli w lekcjach fizyki, geografii, biologii i historii. W czasie lekcji wykorzystywane były narzędzia wspomagające naukę takie jak: Wordwall, prezentacje PowerPoint i Genial.ly, filmy i gry edukacyjne w języku angielskim. Jeżeli uczniowie chcieli poćwiczyć słownictwo lub sprawdzić ile zapamiętali z lekcji, mogli skorzystać z testów online na Testportalu czy Quizziz. Quizy na platformie Kahoot ożywiły lekcję odrobiną rywalizacji. Oprócz opanowywania treści związanych z nauką szkolną, uczniowie mieli też możliwość sprawdzić się praktycznie w kuchni nagrywając filmiki o gotowaniu – oczywiście, jak wszystko w projekcie, w języku angielskim.

Podobny cel – promowanie nauki języka angielskiego na terenach wiejskich – przyświeca też drugiemu projektowi Programu English Teaching „Eco Teens in Brzeźnica”. Projekt dotyczy promowania postaw ekologicznych wśród młodzieży i postrzegania przez młodych ludzi problemów związanych z ochroną środowiska, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Poznając zagrożenia środowiska naturalnego w swoim najbliższym otoczeniu, uczniowie szukają pomysłów w jaki sposób mogą im zapobiegać. Zajęcia o tematyce ekologicznej odbywają się w językach polskim i angielskim. Na początku roku szkolnego, na zajęciach w szkole młodzież poznała zadania, które będą realizować w ramach projektu przez cały rok. Na zajęciach stacjonarnych poznali główne problemy związane z ochroną lokalnego środowiska oraz słownictwo w języku angielskim dotyczące tej tematyki. W ramach pracy zdalnej przygotowują filmy promujące ideę „zero waste” (styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się wygenerować jak najmniej odpadów). Również w ramach tego projektu próbują odkrywać piękno przyrody, w związku
z obecną sytuacją epidemiczna skupiając się na własnym domu i jego najbliższym otoczeniu.

Koordynatorzy szkolni projektów: Edyta Kłeczek i Jolanta Wacław

Projekty „How to Benefit from Distant Learning?” oraz „Eco Teens in Brzeźnica” realizowane są w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Wspomnienia stypendysty OSA ET

Szanowna Pani,

nazywam się Jarosław Przerywacz i na początku chciałbym przeprosić, że piszę dopiero teraz. Udało mi się ukończyć pierwszy rok na Politechnice Łódzkiej, na kierunku automatyka i sterowanie robotów. Bardzo dziękuję za wkład w mój rozwój i postaram się nieco opowiedzieć jak żyłem i na co przeznaczyłem pieniądze, które dzięki Państwa rekomendacji otrzymałem.

Pierwszy rok studiów wyobrażałem sobie zupełnie inaczej. Było to dla mnie zupełnie coś nowego, na studia szedłem zupełnie sam, bez żadnych znajomych i trochę się bałem. Z miastem oswoiłem się trochę wcześniej, ponieważ moje rodzeństwo mieszka w Łodzi. Jeśli chodzi o naukę to pierwszy semestr zaczął się od powtórek ze szkoły średniej. Prowadzący zajęcia potrafili streścić niekiedy 3 lata materiału z liceum, w 4 godziny. Było to dla mnie coś niesamowitego, ponieważ ten materiał już znałem, a z nowymi rzeczami wcale nie ustępowali w tempie. Musiałem poświęcić też więcej czasu niż koledzy po technikum na przedmioty bardziej techniczne. Bardzo szybko nawiązałem dużo znajomości i koledzy po technikum, którzy zazwyczaj mieli problemy z matematyką, pomagali mi w “przedmiotach technicznych”, a ja jako raczej dobry matematyk – w matematyce. Mieliśmy także laboratoria z fizyki i to było właśnie to czego brakowało mi we wcześniejszych etapach nauki -fizycznego obcowania z nauką. W połowie semestru zaczęły się pierwsze kolokwia, które nie różniły się od zwykłych sprawdzianów ze szkoły. Jednak pod koniec semestru nadeszła sesja. Z mojej pierwszej sesji bardzo zapisał mi się w pamięci egzamin z matematyki, który wydaję mi się, że był trudniejszy od matury rozszerzonej z tego przedmiotu, ponieważ wszelkie twierdzenia trzeba było umieć na pamięć, a dowody wyprowadzić. Wszystkie egzaminy i zaliczenia udało mi się zdać w pierwszych terminach, co prowadziło do prawie miesięcznego wypoczynku. Drugi semestr zaczął się na początku marca. Niestety na uczelni byłem niecałe dwa tygodnie, po których nastąpił lockdown. Od razu wróciłem do rodzinnego domu w Teresinie, gdzie zostałem już do końca pierwszego roku. Pierwsze dwa tygodnie, prowadzący nie wiedzieli jak się zachować, przez co byłem trochę zdezorientowany. Zajęcia odbywały się cyklicznie z dwóch przedmiotów, a reszta miała zostać nadrobiona na uczelni, ale tak się nie stało. Dopiero w połowie kwietnia, wszystko było jasne w kwestii zaliczeń i prowadzenia zajęć. Wszystko powróciło według planu, tyle że w trybie zdalnym. Jest mi trochę przykro z tego powodu, ponieważ w tamtym semestrze miałem laboratoria, dzięki którym mogłem namacalnie poznać podstawy elektroniki i metrologię, a niestety symulatory nie potrafią z taką ekspresją tego przekazać. Zaliczenia wydawałoby się, że powinny być łatwiejsze, ale prowadzący dawali naprawdę mało czasu, który starczał tylko osobom, które rozumiały dane zagadnienie. Sesje wspominam trochę lepiej niż poprzednią. Wykładowcy postawili na egzaminy ustne, na które dobrze się przygotowałem. Pierwszy rok udało się zdać, ze średnią 4.13, który nie jest wynikiem wybitnym, ale myślę, że w pełni satysfakcjonującym.

Większość pieniędzy przeznaczyłem na pokrycie kosztów utrzymania się w wynajmowanym przeze mnie małym pokoju w centrum Łodzi przez 9 miesięcy. Gdyby sytuacja z epidemią była bardziej klarowna, zrezygnowałbym z niego już w marcu, jednakże niepewność, czy sytuacja epidemiczna się poprawi, była dość duża. Za mniejszą część i trochę odłożonych pieniędzy udało mi się nabyć drukarkę 3D. Zainteresowałem się tym tematem podczas z jednych przedmiotów modelowania 3D w programie Inventor. Myślę, że w przyszłości będzie to przydatne urządzenie do tworzenia wszelkich obudów na budowane przeze mnie układy elektroniczne.

Z całego serca chciałbym jeszcze raz podziękować za udzielone mi wsparcie finansowe. Nie wiem czy widać na załączonym zdjęciu, ale mógłbym wysłać do Państwa stworzone przez siebie podziękowanie 3D.

Pozdrawiam

Jarosław Przerywacz

podziękowanie.png

IMG_20210110_164904.jpg

Stypendia Pomostowe 2020 w OSA ET

Mamy zaszczyt poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET już po raz czwarty zostało przyjęte do elitarnego grona organizacji uczestniczących w II segmencie Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń”. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim. Program był skierowany do tegorocznych maturzystów , którzy dostali się na studia i spełniali kryteria zawarte w Regulaminie Programu. Jednym z kryteriów było zamieszkanie na terenach wiejskich lub w miastach do 20 000 osób, bycie studentem stacjonarnych studiów magisterskich na polskiej uczelni jak również posiadanie na egzaminie maturalnym odpowiedniej liczby punktów. Nasza organizacja przyznała stypendia dla czterech osób w kwocie 5000zł, a w poprzednim roku mieliśmy piątkę młodych zdolnych stypendystów.

Komisja Stypendialna przyznała stypendium dla następujących studentów (kolejność ustanowiona według ilości zdobytych punktów):

  1. Arkadiusz Janus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  2. Anna Staniszewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  3. Patrycja Piaskowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  4. Aleksandra Dzigda, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Naszym stypendystom i stypendystkom gratulujemy i życzymy powodzenia w nauce.

Danuta Kamińska

Nominacja do nagrody EDUinspiracje 2020

 

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować o przyznaniu Państwa instytucji nominacji w kategorii Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży do nagrody EDUinspiracje 2020 za realizację projektu pt. Zróbmy to razem.

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów, dzielenia się swoim doświadczeniem oraz sukcesem z innymi. Konkurs EDUinspiracje jest realizowany pod hasłem: „Działam – Upowszechniam – Inspiruje”. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie http://eduinspiracje.org.pl/.

Nominacji kandydatów do nagrody dokonali eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty były oceniane według kryteriów, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk. Ostatecznego wyboru laureatów dokona Kapituła konkursu. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, na którą zaprosimy wszystkich nominowanych w konkursie.

Uprzejmie informuję, że kolejnym po przyznaniu nominacji etapem konkursu jest przeprowadzenie wywiadu pogłębionego z nominowanymi beneficjentami. Wywiad będzie przeprowadzony przez przedstawicieli FRSE, którzy zgłoszą się do Państwa w najbliższym czasie. Będziemy wdzięczni za pomoc w organizacji wywiadu.
Serdecznie gratuluję nominacji i życzę Państwu, Państwa instytucji, a także wszystkim uczestnikom projektu kolejnych sukcesów. Wierzę, że otrzymane wyróżnienie stanie się motywacją do podejmowania nowych wyzwań w programie Erasmus+.

Andrzej Wyczawski

Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Obozy językowe OSA WEEK 2021

Do zapisów…gotowi…start 🏁 🤗 Kochani ruszamy oficjalnie z zapisami na turnusy VI OSA WEEK 2021 🥳😍😁⁣ Pierwszy turnus odbędzie się na naszych kochanych Mazurach w Rucianem 🚣 Jak zwykle przed nami moc atrakcji, zabawy, radości i spotkanie z cudownymi wolontariuszami zza granicy 😀⁣ Drugi turnus w przyszłym roku zaprowadzi nas do Grzybowa, które znajduje się nad naszym pięknym morzem 🌊 Tam atrakcji również co niemiara, sama zabawa i równie cudowni wolontariusze 🤗
Piszcie, dzwońcie i zapisujcie się już dziś bo przecież wakacje bez OSY nie mogą się odbyć 😁☺️
❗❗❗Zapisy tylko poprzez maila i telefon :
dorota.sokolowska@osaet.pl
693 334 497 ❗❗❗