19 lutego w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie odbyła się piąta konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego pt. „Jak zmienić szkołę?” zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów „English Teaching” oraz Zespół Szkół w Burzeninie. Honorowy patronat nad szkoleniem objął wójt Gminy Burzenin – p. Jarosław Janiak.
W konferencji wzięło udział blisko 70 nauczycieli z kilku powiatów województwa łódzkiego. Zostali oni zapoznani z ofertą stowarzyszenia OSA ET oraz Programu „English Teaching” Nidzickiej Fundacji NIDA oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także z nieodpłatnymi zasobami metodycznymi znajdującymi się na stronie wydawnictwa Oxford University Press.
Gościem specjalnym konferencji był Prof. UAM w Poznaniu dr hab. Jacek Pyżalski, który przeprowadził dwa warsztaty metodyczne dla nauczycieli: „Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych wychowawczo?” oraz „Jak motywować uczniów do nauki?”.
Ostatnim punktem konferencji był wykład pt. „Neurodydaktyka. Jak osiągnąć sukces wychowawczy?”, przeprowadzony przez p. Andrzeja Wnuka – prezesa stowarzyszenia OSA ET oraz Ambasadora Programu English Teaching.
Konferencja była świetną okazją dla nauczycieli do przystąpienia do stowarzyszenia OSA ET, nawiązania nowych kontaktów zawodowych, wymiany wiedzy i doświadczeń.
Relacja z konferencji została zamieszczona na portalu internetowym telewizji Sieradzkie Wieści: http://www.siewie.tv/wideo/reportaze/4964-konferencja-metodyczna-anglistow-w-Burzeninie.

 

loading ...

Szkolenie Burzenin