W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie realizowany jest projekt „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!”

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII. Ma na celu integrację różnych kultur, niwelowanie  różnic społecznych oraz wzbudzanie świadomości na rzecz ochrony środowiska. Oprócz naszej szkoły, uczestniczą w nim jeszcze  dwie szkoły tureckie i jedna włoska.

Założeniami projektu są między innymi  doskonalenie u uczniów  metod krytycznego myślenia, umiejętności empatii, pewności siebie, kształtowanie dodatkowych umiejętności związanych z wiedzą technologiczną i rękodziełem. Dzięki realizacji zadań projektu uczniowie stają się  bardziej innowacyjni, kreatywni i wszechstronni oraz intensywnie  doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Zadania projektowe realizowane są za pomocą różnorodnych metod i technik: odgrywania ról,  prezentacji multimedialnych, tworzenia krótkich materiałów filmowych, pisania bloga, wykonywania animacji, plakatów, rysunków, rzeźb i  e-gazetek.

Głównymi priorytetami projektu są  „wspólne wartości, zaangażowanie i partycypacja obywatelska”, budowanie mostów pomiędzy różnymi kulturami, integracja osób z problemami w społeczeństwie. Zwracamy  szczególną  uwagę na przyrodę, zanieczyszczenia, ślad węglowy i szukanie rozwiązań  tych problemów, korzystając z pomocy sztuki i tworząc różnorodne  prace związane z tą tematyką. Projekt promuje  wszechstronne podejście do nauczania i uczenia się poprzez różnorodne prace grupowe.

Pierwsza mobilność  projektowa odbyła się w dniach od 6-10 lutego 2023 r. Sześcioro uczniów klas VI  udało się do szkoły włoskiej Istituto Superiore Leonardo do miejscowości Giarre na Sycylii. Tematyka mobilności  dotyczyła rozwiązywania   problemów ochrony środowiska poprzez sztukę („HeARTs connected in tackling environmental issues through ARTs”).

Uczestnicy mobilności,  w grupach międzynarodowych,  wykonywali prezentacje multimedialne,  projektowali gazety na temat  globalnego ocieplenia, śladu węglowego  oraz pięknych miejsc, które odwiedzili: Katanii, Etny i  Giarre. Dyskutowali na temat czterech żywiołów, zanieczyszczenia powietrza oraz  sposobów na zmniejszenie śladu węglowego. Szukali także dzieł sztuki i  cytatów na temat przyrody.

Uczniowie  nie tylko wykonywali zadania projektowe,  ale również zwiedzali piękne miejsca. Byli
w kościele p.w. Świętego Franciszka,  w Katedrze Świętego Izydora na Placu Duomo w Giarre.

Na Wydziale Inżynierii Środowiska Uniwersytetu w Katanii wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanym wykładzie na temat: „Carbon footprint and recovery of volcanic ash”. Ponadto zwiedzili Monasero dei Benedettini, dawny Klasztor Benedyktynów, który uznawany jest za największą atrakcję turystyczną Katanii, a  obecnie mieści się w nim  Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Katanii. Byli również w Bazylice  Katedralnej Świętej Agaty, patronki Sycylii.  W tym pełnym wrażeń tygodniu wyruszyli na  podbój wulkanu Etna  oraz podziwiali uroki  Taorminy, jednego z najpiękniejszych miasteczek we Włoszech, prawdziwej perły wschodniego wybrzeża Sycylii.

Poza tym integrowali się ze swoimi kolegami z Włoch i Turcji. Rozmawiali, wspólnie gotowali, grali w gry i przygotowywali się do wykonywania zajęć projektowych.

To był bardzo intensywny tydzień i niezapomniana przygoda!

Justyna Cichoń- Dec


Projekt dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji (NA). Unia Europejska ani NA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Projekt Programu Erasmus+: „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!”