Mamy zaszczyt poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET już po raz czwarty zostało przyjęte do elitarnego grona organizacji uczestniczących w II segmencie Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń”. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim. Program był skierowany do tegorocznych maturzystów , którzy dostali się na studia i spełniali kryteria zawarte w Regulaminie Programu. Jednym z kryteriów było zamieszkanie na terenach wiejskich lub w miastach do 20 000 osób, bycie studentem stacjonarnych studiów magisterskich na polskiej uczelni jak również posiadanie na egzaminie maturalnym odpowiedniej liczby punktów. Nasza organizacja przyznała stypendia dla czterech osób w kwocie 5000zł, a w poprzednim roku mieliśmy piątkę młodych zdolnych stypendystów.

Komisja Stypendialna przyznała stypendium dla następujących studentów (kolejność ustanowiona według ilości zdobytych punktów):

  1. Arkadiusz Janus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  2. Anna Staniszewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  3. Patrycja Piaskowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  4. Aleksandra Dzigda, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Naszym stypendystom i stypendystkom gratulujemy i życzymy powodzenia w nauce.

Danuta Kamińska

Stypendia Pomostowe 2020 w OSA ET