Z przyjemnością informujemy, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET zostało przyjęte do elitarnego grona organizacji uczestniczących w II segmencie Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń”. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacja Wolności i Narodowym Bankiem Polskim.

Program był skierowany do tegorocznych maturzystów , którzy dostali się na studia i spełniali kryteria zawarte w Regulaminie Programu.
Jednym z kryteriów było zamieszkanie na terenach wiejskich lub w miastach do 20 000 osób, bycie studentem stacjonarnych studiów magisterskich na polskiej uczelni jak również posiadanie na egzaminie maturalnym odpowiedniej liczby punktów.

Komisja Stypendialna przyznała stypendia następującym studentom :

  1. Monika Gryniewicz Uniwersytet Gdański ,Filologia Angielska
  2. Agata Kaczmarska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ,Wydział Gospodarka Turystyczna
  3. Piotr Kamiński-Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii
  4. Jakub Kępiński Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
  5. Aleksandra Nowosiak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,Wydził Geodezji
  6. Agnieszka Żelazek-Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Naszym stypendystom gratulujemy i życzymy powodzenia w nauce.

Stypendia pomostowe w OSA ET