Pszczół jest coraz mniej. Gdy zginie ostatnia z nich, życie na Ziemi będzie możliwe tylko przez kolejne cztery lata. Więc dlaczego nie pszczoły? Takie pytanie zadały grupy młodych ludzi z Polski, Bułgarii i Chorwacji – “Why not bees?” Pod takim tytułem odbył się projekt Erasmus+ Młodzież współfinansowany z Unii Europejskiej odbywający się w Rucianem-Nida. Grupa międzynarodowa składająca się z Polaków, Chorwatów i Bułgarów, w wieku od 17 do 21 lat, spędziła razem cały tydzień od 3 do 10 lipca 2017 roku. Podczas tego tygodnia, nauczyli się wiele na temat pszczół, ich życia oraz roli w środowisku. W efekcie aktywności założonych przez projekt, grupa zbudowała dwa ule, własnoręcznie pobrała od pszczół i wywirowała miód oraz wytopiła świeczki z wosku pszczelego. Młodzież dowodziła sama sobą poprzez liderów grup, dlatego też każdy z jej członków doszkolił się również w umiejętnościach organizacyjnych. Założeniami projektu było budowanie kontaktów miedzy uczestnikami rożnych narodowości i uczenie tolerancji. Najsilniejszym efektem są więzi i przyjaźnie międzynarodowe jakie uczestnicy nawiązali miedzy sobą. Na tym samym terenie jednocześnie odbywał sie inny obóz językowy. Był to II OSA WEEK 2017 z udziałem wolontariuszy z całego świata , więc integracja w czasie wolnym była bardzo otwarta dla każdego chętnego.

Projekt Why not bees? Wspomnienia Gabrysi Przybyły uczestniczki projektu.