Wniosek ”Kadra z Klasą”  w dniu 25 października 2016 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Projekt jest realizowany przez 19 miesięcy: 15.11.2016r. – 14.06.2018r.  Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli biorących udział w szkoleniach. Nauczyciele jak dotąd uczestniczyli  w kursach  metodycznych z języka angielskiego i niemieckiego,  szkoleniach informatycznych i językowych. Kadra zarządzająca jesienią 2017 r. weźmie udział w warsztatach dotyczących różnych systemów edukacji. W mobilnościach bierze udział 21 nauczycieli z ZSP w Brzeźnicy.

Przed mobilnościami wszyscy nauczyciele (z wyjątkiem nauczycieli nauczających języka obcego) uczestniczyli w kursach języka angielskiego i niemieckiego, w zależności od języka używanego w czasie mobilności zagranicznej.

Poniżej można pobrać newslettery dokumentujące działania projektowe.

Kadra z klasą – projekt podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy