Projekt MORE ENGLISH skierowany jest do 15 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie
gdzie przeprowadzono dodatkowe 3 godziny języka angielskiego w tygodniu na poziomie
rozszerzonym w ciągu 20 miesięcy(16 miesięcy projektu plus dodatkowe 4 miesiące po zakończeniu
projektu).
Projekt to głównie przygotowanie do matury rozszerzonej z języka angielskiego w ramach koła
zainteresowań. Zajęcia są prowadzone dla uczniów zainteresowanych językiem angielskim ale
również wielokulturowością i aktywnością obywatelską(Samorząd Uczniowski, Rada
Młodzieżowa).Dodatkowe lekcje to solidne przygotowanie do matury rozszerzonej wraz z jej
zawiłościami i ćwiczenie takich umiejętności jakie potrzebne są do zdania matury na
satysfakcjonującym poziomie. Test na wejściu i test po zakończeniu projektu pokazał przyrost wiedzy
o 30%. Zajęcia motywują uczniów do poszerzenia wiedzy na temat krajów obcojęzycznych poprzez
udział w warsztacie z Native Speakerem. Warsztaty z debatowania były natomiast zachęta do brania
czynnego udziału w życiu publicznym. Ponadto zrobiliśmy 2 zbiórki dla najbardziej potrzebujących
jedna to pomoc kresom wschodnim, a druga to zbiórka książek dla dzieci ze szpitala. Projekt jest
głównie nakierowany na komfortowe przygotowanie uczniów do najważniejszego egzaminu w ich
życiu jakim jest egzamin maturalny.
Projekt realizowany był ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu
„English Teaching”, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”. To kolejny
, czwarty już, projekt English Teaching realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie gdzie
koordynatorem jest ambasadorka programu English Teaching Danuta Kamińska. Zarówno PAFW jak i
Fundacji Nida którzy są sponsorami bardzo dziękujemy.

Projekty Ambasadorskie w Ornecie