Od września 2020 roku do grudnia 2021 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II realizowany był
projekt ‘Young English Masters’ – ‘Młodzi mistrzowie angielskiego’.
Projekt realizowany był ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach
Programu „English Teaching”, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju
„NIDA”. To kolejny , czwarty już, projekt English Teaching realizowany w szkole. Koordynatorem
projektu była p. Anna Dąbrowska.
W projekcie wzięli udział uczniowie klasy IV, którzy swoim zaangażowaniem w naukę
angielskiego dawali wspaniały przykład młodszym kolegom i koleżankom. Celem projektu było
zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego, rozwijanie umiejętności językowych, w
szczególności posługiwania się językiem w codziennych, spontanicznych stacjach. Działania
projektu były skupione na rozwijaniu umiejętności językowych w formie zabawy, symulacji
i scenek z codziennego życia, z wykorzystaniem elementów edukacji muzycznej, plastycznej, zajęć
komputerowych i ruchowych.
Ze względu na sytuację pandemiczną część zaplanowanych działań odbyła się w formie zdalnej,
z użyciem ciekawych, zróżnicowanych narzędzi do pracy online. Dodatkową wartością jest to, że
znacznie poprawiła się znajomość narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, a zwłaszcza
jej wykorzystanie w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności, zarówno wśród dzieci, jak i ich
rodziców.
Mimo wielu ograniczeń związanych z pandemią udało nam się zrealizować zaplanowane działania.
Odbyły się konkursy – językowy oraz plastyczno- fotograficzny, a uczniowie wraz z nauczycielem
na bieżąco dokumentowali swoją pracę, nagrywając materiały do filmu ‘Young English Masters’
Story’. Dzieci najbardziej cieszyły się z zajęć na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym
i w ekopracowni pod chmurką.
Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania ucząc się
przez zabawę, tak aby każdy mógł zostać mistrzem języka angielskiego.

 

Projekt Programu English Teaching ‘Young English Masters’