Fala pandemii koronawirusa, która od wielu tygodni zalewa kraje całego świata i w coraz większym stopniu przyczynia się do zastoju gospodarczego, opóźnia lub powoduje zmiany w normalnym funkcjonowaniu praktycznie każdego aspektu naszego dotychczasowego życia. Dotyczy to także szkół realizujących różnego rodzaju projekty edukacyjne finansowane lub współfinansowane przez podmioty zewnętrzne. Zamknięcie uczniów i nauczycieli w domach stało się powodem wprowadzenia modyfikacji w realizacji rozpoczętych projektów, ale nie spowodowało rezygnacji z działań projektowych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy są obecnie realizowane dwa projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obydwa dotyczą bardzo aktualnych w naszych czasach tematów: osiągnięcia przez uczniów jak największych korzyści ze zdalnego nauczania i kształtowania postaw pro-ekologicznych. Część zajęć udało się przeprowadzić w formie stacjonarnej, w szkole – od września do końca października, reszta, jest cyklicznie realizowana w formie zdalnej.

Projekt „How to Benefit from Distant Learning” ma na celu zapoznanie i wdrożenie uczniów do pracy z różnorodnymi narzędziami wspomagającymi naukę domową. Głównym celem projektu jest nauka języka angielskiego w warunkach zdalnych i promowanie wśród uczniów nauczania tego języka, tym razem jednak, realizując projekt skupiamy się nie na samej nauce języka angielskiego, ale wskazujemy na korzyści, jakie wynikają ze znajomości tego języka. Zajęcia projektowe są prowadzone w oparciu o metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, czyli po prostu nauczanie przedmiotów szkolnych w języku angielskim). Jak dotąd uczniowie uczestniczyli w lekcjach fizyki, geografii, biologii i historii. W czasie lekcji wykorzystywane były narzędzia wspomagające naukę takie jak: Wordwall, prezentacje PowerPoint i Genial.ly, filmy i gry edukacyjne w języku angielskim. Jeżeli uczniowie chcieli poćwiczyć słownictwo lub sprawdzić ile zapamiętali z lekcji, mogli skorzystać z testów online na Testportalu czy Quizziz. Quizy na platformie Kahoot ożywiły lekcję odrobiną rywalizacji. Oprócz opanowywania treści związanych z nauką szkolną, uczniowie mieli też możliwość sprawdzić się praktycznie w kuchni nagrywając filmiki o gotowaniu – oczywiście, jak wszystko w projekcie, w języku angielskim.

Podobny cel – promowanie nauki języka angielskiego na terenach wiejskich – przyświeca też drugiemu projektowi Programu English Teaching „Eco Teens in Brzeźnica”. Projekt dotyczy promowania postaw ekologicznych wśród młodzieży i postrzegania przez młodych ludzi problemów związanych z ochroną środowiska, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Poznając zagrożenia środowiska naturalnego w swoim najbliższym otoczeniu, uczniowie szukają pomysłów w jaki sposób mogą im zapobiegać. Zajęcia o tematyce ekologicznej odbywają się w językach polskim i angielskim. Na początku roku szkolnego, na zajęciach w szkole młodzież poznała zadania, które będą realizować w ramach projektu przez cały rok. Na zajęciach stacjonarnych poznali główne problemy związane z ochroną lokalnego środowiska oraz słownictwo w języku angielskim dotyczące tej tematyki. W ramach pracy zdalnej przygotowują filmy promujące ideę „zero waste” (styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się wygenerować jak najmniej odpadów). Również w ramach tego projektu próbują odkrywać piękno przyrody, w związku
z obecną sytuacją epidemiczna skupiając się na własnym domu i jego najbliższym otoczeniu.

Koordynatorzy szkolni projektów: Edyta Kłeczek i Jolanta Wacław

Projekty „How to Benefit from Distant Learning?” oraz „Eco Teens in Brzeźnica” realizowane są w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Projekty programu English Teaching w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy i ich realizacja w cieniu pandemii