22 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego zorganizowane przez Ambasadorki Programu English Teaching: Edytę Piwowarczyk, Krystynę Pacułę oraz Małgorzatę Porębską.

W konferencji wzięło udział blisko 30 nauczycieli z powiatu bocheńskiego. Na początku spotkania, ambasadorki przybliżyły wszystkim uczestnikom ideę Programu ET, opowiedziały o jego działaniach, przedstawiły nową edycję ścieżki ETAs i zachęciły do udziału w niej. Nauczyciele zostali również zapoznani z działalnością Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów OSA ET. Kolejnym punktem spotkania był warsztat metodyczny przeznaczony dla nauczycieli chcących promować postawy szacunku, tolerancji i wzajemnego wspierania się uczniów na lekcjach języka
pt.. : “Poczuj to, czyli o wartościach na lekcjach angielskiego”. Warsztat bardzo przypadł do gustu uczestnikom szkolenia, nie zabrakło śmiechu, dobrej zabawy oraz nawet łez wzruszenia. Ostatnią częścią szkolenia był wykład pełen praktycznych porad i gotowych ćwiczeń mających na celu sprowokowanie i zachęcenie uczniów do mówienia w języku obcym. Wykład o wymownym tytule: “Pociągnij ich za język” okazał się strzałem w dziesiątkę. Nauczyciele obecni na szkoleniu deklarowali, że wykorzystają poznane techniki w swojej pracy z uczniami. Obydwa warsztaty przeprowadziła pani Małgorzata Porębska.

Nauczyciele obecni na szkoleniu podkreślali wysoką jakość warsztatów, miłą atmosferę oraz zadowolenie z możliwości spotkania się w szerszym gronie i wymiany doświadczeń.

loading ...

Szkolenie Ambasadorek ET w Bochni