Stypendia Pomostowe

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów OSA ET jest jednym z realizatorów programu „Stypendia Pomostowe”. Jest to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i: zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu); zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich; mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców; pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto); a ponadto uzyska rekomendację naszego Stowarzyszenia Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00. Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi INFORMACJAMI O APLIKOWANIU oraz REGULAMINEM PROGRAMU

Koordynator programów stypendialnych: Dorota Sokołowska

Erasmus Plus i OSA ET

W dniach 18-20 czerwca w hotelu Boss po dwuletniej przerwie spotkała się grupa aktywnych Ambasadorów programu English Teaching. Spotkanie miało podwójne zadanie pierwsze to przeprowadzono w dniu 19 czerwca Walnego Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszeni Anglistów ET w skrócie OSA ET, a drugie to odbycie niesłychanie pożytecznego szkolenia z pozyskiwania funduszy z programu Erasmus+. Obecnie zmieniła się perspektywa nowego rozdania środków unijnych w ramach Erasmusa i co za tym poszło nowe zasady i formularze wniosków. Szkolenie trwające kilkanaście godzin w gorący czerwcowy weekend dowiodło że są jeszcze ludzie którzy potrafią poświęcić wiele aby zmienić obraz polskiej szkoły uatrakcyjniając ją wymianami międzynarodowymi innymi przedsięwzięciami, które mogą być realizowane w szkołach. Szkolenie prowadziła pani dr Małgorzata Kasperczak opisując wszystkie sektory programu Erasmus i przeprowadziła uczestników przez wszystkie zmiany w zasadach aplikowania o środki w ramach programu. Całe szkolenie odbyło się w atmosferze upragnionego powrotu do normalności ale z zachowanie zasad bezpieczeństwa. Ambasadorzy skorzystali ze szkolenia dzięki środkom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ze wsparciem Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida za co uczestnicy są niezmiernie wdzięczni.

Danuta Kamińska

 

BANOFFEE PIE ONLINE (warsztaty kulinarne)

W czwartek 28 stycznia uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy uczestniczący w projekcie HOW TO BENEFIT FROM DISTANT LEARNING wzięli aktywny udział w warsztatach kulinarnych online. Słuchając wskazówek w języku angielskim i obserwując poszczególne etapy przygotowywania deseru, uczniowie we własnych domach zrobili popularny w Wielkiej Brytanii deser BANOFFEE PIE. Nazwa pochodzi od dwóch głównych składników – bananów i masy toffee. Efekty można zaobserwować na zdjęciach, a po minach degustujących tylko domyślać się niebiańskiego smaku…

Więcej informacji, przepis w języku angielskim oraz filmik przedstawiający przygotowanie deseru – na stronie https://angielskiedyta2020.wixsite.com/zspbrzeznica

 

Projekt „How to Benefit from Distant Learning?” realizowany jest
w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Projekty programu English Teaching w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy i ich realizacja w cieniu pandemii

Fala pandemii koronawirusa, która od wielu tygodni zalewa kraje całego świata i w coraz większym stopniu przyczynia się do zastoju gospodarczego, opóźnia lub powoduje zmiany w normalnym funkcjonowaniu praktycznie każdego aspektu naszego dotychczasowego życia. Dotyczy to także szkół realizujących różnego rodzaju projekty edukacyjne finansowane lub współfinansowane przez podmioty zewnętrzne. Zamknięcie uczniów i nauczycieli w domach stało się powodem wprowadzenia modyfikacji w realizacji rozpoczętych projektów, ale nie spowodowało rezygnacji z działań projektowych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy są obecnie realizowane dwa projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obydwa dotyczą bardzo aktualnych w naszych czasach tematów: osiągnięcia przez uczniów jak największych korzyści ze zdalnego nauczania i kształtowania postaw pro-ekologicznych. Część zajęć udało się przeprowadzić w formie stacjonarnej, w szkole – od września do końca października, reszta, jest cyklicznie realizowana w formie zdalnej.

Projekt „How to Benefit from Distant Learning” ma na celu zapoznanie i wdrożenie uczniów do pracy z różnorodnymi narzędziami wspomagającymi naukę domową. Głównym celem projektu jest nauka języka angielskiego w warunkach zdalnych i promowanie wśród uczniów nauczania tego języka, tym razem jednak, realizując projekt skupiamy się nie na samej nauce języka angielskiego, ale wskazujemy na korzyści, jakie wynikają ze znajomości tego języka. Zajęcia projektowe są prowadzone w oparciu o metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, czyli po prostu nauczanie przedmiotów szkolnych w języku angielskim). Jak dotąd uczniowie uczestniczyli w lekcjach fizyki, geografii, biologii i historii. W czasie lekcji wykorzystywane były narzędzia wspomagające naukę takie jak: Wordwall, prezentacje PowerPoint i Genial.ly, filmy i gry edukacyjne w języku angielskim. Jeżeli uczniowie chcieli poćwiczyć słownictwo lub sprawdzić ile zapamiętali z lekcji, mogli skorzystać z testów online na Testportalu czy Quizziz. Quizy na platformie Kahoot ożywiły lekcję odrobiną rywalizacji. Oprócz opanowywania treści związanych z nauką szkolną, uczniowie mieli też możliwość sprawdzić się praktycznie w kuchni nagrywając filmiki o gotowaniu – oczywiście, jak wszystko w projekcie, w języku angielskim.

Podobny cel – promowanie nauki języka angielskiego na terenach wiejskich – przyświeca też drugiemu projektowi Programu English Teaching „Eco Teens in Brzeźnica”. Projekt dotyczy promowania postaw ekologicznych wśród młodzieży i postrzegania przez młodych ludzi problemów związanych z ochroną środowiska, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Poznając zagrożenia środowiska naturalnego w swoim najbliższym otoczeniu, uczniowie szukają pomysłów w jaki sposób mogą im zapobiegać. Zajęcia o tematyce ekologicznej odbywają się w językach polskim i angielskim. Na początku roku szkolnego, na zajęciach w szkole młodzież poznała zadania, które będą realizować w ramach projektu przez cały rok. Na zajęciach stacjonarnych poznali główne problemy związane z ochroną lokalnego środowiska oraz słownictwo w języku angielskim dotyczące tej tematyki. W ramach pracy zdalnej przygotowują filmy promujące ideę „zero waste” (styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się wygenerować jak najmniej odpadów). Również w ramach tego projektu próbują odkrywać piękno przyrody, w związku
z obecną sytuacją epidemiczna skupiając się na własnym domu i jego najbliższym otoczeniu.

Koordynatorzy szkolni projektów: Edyta Kłeczek i Jolanta Wacław

Projekty „How to Benefit from Distant Learning?” oraz „Eco Teens in Brzeźnica” realizowane są w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Wspomnienia stypendysty OSA ET

Szanowna Pani,

nazywam się Jarosław Przerywacz i na początku chciałbym przeprosić, że piszę dopiero teraz. Udało mi się ukończyć pierwszy rok na Politechnice Łódzkiej, na kierunku automatyka i sterowanie robotów. Bardzo dziękuję za wkład w mój rozwój i postaram się nieco opowiedzieć jak żyłem i na co przeznaczyłem pieniądze, które dzięki Państwa rekomendacji otrzymałem.

Pierwszy rok studiów wyobrażałem sobie zupełnie inaczej. Było to dla mnie zupełnie coś nowego, na studia szedłem zupełnie sam, bez żadnych znajomych i trochę się bałem. Z miastem oswoiłem się trochę wcześniej, ponieważ moje rodzeństwo mieszka w Łodzi. Jeśli chodzi o naukę to pierwszy semestr zaczął się od powtórek ze szkoły średniej. Prowadzący zajęcia potrafili streścić niekiedy 3 lata materiału z liceum, w 4 godziny. Było to dla mnie coś niesamowitego, ponieważ ten materiał już znałem, a z nowymi rzeczami wcale nie ustępowali w tempie. Musiałem poświęcić też więcej czasu niż koledzy po technikum na przedmioty bardziej techniczne. Bardzo szybko nawiązałem dużo znajomości i koledzy po technikum, którzy zazwyczaj mieli problemy z matematyką, pomagali mi w “przedmiotach technicznych”, a ja jako raczej dobry matematyk – w matematyce. Mieliśmy także laboratoria z fizyki i to było właśnie to czego brakowało mi we wcześniejszych etapach nauki -fizycznego obcowania z nauką. W połowie semestru zaczęły się pierwsze kolokwia, które nie różniły się od zwykłych sprawdzianów ze szkoły. Jednak pod koniec semestru nadeszła sesja. Z mojej pierwszej sesji bardzo zapisał mi się w pamięci egzamin z matematyki, który wydaję mi się, że był trudniejszy od matury rozszerzonej z tego przedmiotu, ponieważ wszelkie twierdzenia trzeba było umieć na pamięć, a dowody wyprowadzić. Wszystkie egzaminy i zaliczenia udało mi się zdać w pierwszych terminach, co prowadziło do prawie miesięcznego wypoczynku. Drugi semestr zaczął się na początku marca. Niestety na uczelni byłem niecałe dwa tygodnie, po których nastąpił lockdown. Od razu wróciłem do rodzinnego domu w Teresinie, gdzie zostałem już do końca pierwszego roku. Pierwsze dwa tygodnie, prowadzący nie wiedzieli jak się zachować, przez co byłem trochę zdezorientowany. Zajęcia odbywały się cyklicznie z dwóch przedmiotów, a reszta miała zostać nadrobiona na uczelni, ale tak się nie stało. Dopiero w połowie kwietnia, wszystko było jasne w kwestii zaliczeń i prowadzenia zajęć. Wszystko powróciło według planu, tyle że w trybie zdalnym. Jest mi trochę przykro z tego powodu, ponieważ w tamtym semestrze miałem laboratoria, dzięki którym mogłem namacalnie poznać podstawy elektroniki i metrologię, a niestety symulatory nie potrafią z taką ekspresją tego przekazać. Zaliczenia wydawałoby się, że powinny być łatwiejsze, ale prowadzący dawali naprawdę mało czasu, który starczał tylko osobom, które rozumiały dane zagadnienie. Sesje wspominam trochę lepiej niż poprzednią. Wykładowcy postawili na egzaminy ustne, na które dobrze się przygotowałem. Pierwszy rok udało się zdać, ze średnią 4.13, który nie jest wynikiem wybitnym, ale myślę, że w pełni satysfakcjonującym.

Większość pieniędzy przeznaczyłem na pokrycie kosztów utrzymania się w wynajmowanym przeze mnie małym pokoju w centrum Łodzi przez 9 miesięcy. Gdyby sytuacja z epidemią była bardziej klarowna, zrezygnowałbym z niego już w marcu, jednakże niepewność, czy sytuacja epidemiczna się poprawi, była dość duża. Za mniejszą część i trochę odłożonych pieniędzy udało mi się nabyć drukarkę 3D. Zainteresowałem się tym tematem podczas z jednych przedmiotów modelowania 3D w programie Inventor. Myślę, że w przyszłości będzie to przydatne urządzenie do tworzenia wszelkich obudów na budowane przeze mnie układy elektroniczne.

Z całego serca chciałbym jeszcze raz podziękować za udzielone mi wsparcie finansowe. Nie wiem czy widać na załączonym zdjęciu, ale mógłbym wysłać do Państwa stworzone przez siebie podziękowanie 3D.

Pozdrawiam

Jarosław Przerywacz

podziękowanie.png

IMG_20210110_164904.jpg

Stypendia Pomostowe 2020 w OSA ET

Mamy zaszczyt poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET już po raz czwarty zostało przyjęte do elitarnego grona organizacji uczestniczących w II segmencie Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń”. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim. Program był skierowany do tegorocznych maturzystów , którzy dostali się na studia i spełniali kryteria zawarte w Regulaminie Programu. Jednym z kryteriów było zamieszkanie na terenach wiejskich lub w miastach do 20 000 osób, bycie studentem stacjonarnych studiów magisterskich na polskiej uczelni jak również posiadanie na egzaminie maturalnym odpowiedniej liczby punktów. Nasza organizacja przyznała stypendia dla czterech osób w kwocie 5000zł, a w poprzednim roku mieliśmy piątkę młodych zdolnych stypendystów.

Komisja Stypendialna przyznała stypendium dla następujących studentów (kolejność ustanowiona według ilości zdobytych punktów):

  1. Arkadiusz Janus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  2. Anna Staniszewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  3. Patrycja Piaskowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  4. Aleksandra Dzigda, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Naszym stypendystom i stypendystkom gratulujemy i życzymy powodzenia w nauce.

Danuta Kamińska

Nominacja do nagrody EDUinspiracje 2020

 

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować o przyznaniu Państwa instytucji nominacji w kategorii Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży do nagrody EDUinspiracje 2020 za realizację projektu pt. Zróbmy to razem.

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów, dzielenia się swoim doświadczeniem oraz sukcesem z innymi. Konkurs EDUinspiracje jest realizowany pod hasłem: „Działam – Upowszechniam – Inspiruje”. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie http://eduinspiracje.org.pl/.

Nominacji kandydatów do nagrody dokonali eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty były oceniane według kryteriów, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk. Ostatecznego wyboru laureatów dokona Kapituła konkursu. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, na którą zaprosimy wszystkich nominowanych w konkursie.

Uprzejmie informuję, że kolejnym po przyznaniu nominacji etapem konkursu jest przeprowadzenie wywiadu pogłębionego z nominowanymi beneficjentami. Wywiad będzie przeprowadzony przez przedstawicieli FRSE, którzy zgłoszą się do Państwa w najbliższym czasie. Będziemy wdzięczni za pomoc w organizacji wywiadu.
Serdecznie gratuluję nominacji i życzę Państwu, Państwa instytucji, a także wszystkim uczestnikom projektu kolejnych sukcesów. Wierzę, że otrzymane wyróżnienie stanie się motywacją do podejmowania nowych wyzwań w programie Erasmus+.

Andrzej Wyczawski

Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Obozy językowe OSA WEEK 2021

Do zapisów…gotowi…start 🏁 🤗 Kochani ruszamy oficjalnie z zapisami na turnusy VI OSA WEEK 2021 🥳😍😁⁣ Pierwszy turnus odbędzie się na naszych kochanych Mazurach w Rucianem 🚣 Jak zwykle przed nami moc atrakcji, zabawy, radości i spotkanie z cudownymi wolontariuszami zza granicy 😀⁣ Drugi turnus w przyszłym roku zaprowadzi nas do Grzybowa, które znajduje się nad naszym pięknym morzem 🌊 Tam atrakcji również co niemiara, sama zabawa i równie cudowni wolontariusze 🤗
Piszcie, dzwońcie i zapisujcie się już dziś bo przecież wakacje bez OSY nie mogą się odbyć 😁☺️
❗❗❗Zapisy tylko poprzez maila i telefon :
693 334 497 ❗❗❗

Uczyć się by uczyć lepiej

Tego pragną nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, którzy uczestniczą w projekcie, którego celem jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zagraniczne szkolenia kadry. Projekt ten jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, a na jego realizację otrzymano dotację 20 566 €.

Udział w kursach oraz job shadowing, czyli przez obserwację w miejscu pracy w innych krajach europejskich, znacząco wpływa na podniesienie kompetencji nauczycieli ZSP – zawodowych, językowych i społecznych.  Po kilkumiesięcznym kursie języka angielskiego w macierzystej placówce nadszedł czas na mobilności zagraniczne. Przed pandemią COVID-19 udało się zrealizować szkolenie w Barcelonie „European School for All Children” – sześciodniowe warsztaty dotyczące edukacji włączającej oraz tygodniowy  job shadowing w szkole partnerskiej w Dobje w  Słowenii.

Kurs w Hiszpanii, w którym uczestniczyła nauczycielka Danuta Tracz, prowadzony był w formie warsztatów, umożliwił on wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy z nauczycielkami z Niemiec, Macedonii i Cypru. Zajęcia obejmowały m.in. takie tematy, jak zrozumienie i zarządzanie klasą wielokulturową i klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych,  zapobieganie dyskryminacji różnego typu, respektowanie i wspieranie różnorodnych potrzeb uczniów. Organizatorem kursu była szkoła Europass Teacher Academy, która oprócz codziennego intensywnego sześciogodzinnego szkolenia, w tym z wykorzystaniem narzędzi ICT, zapewniła także program kulturalny, który w mieście tak pełnym zabytków i ciekawych miejsc był integralną częścią kursu. Były to wycieczki szlakiem modernizmu, w tym najsłynniejszego jego reprezentanta Antonio Gaudiego, zwiedzanie dzielnicy Barrio de Gracia oraz wycieczka dookoła miasta wśród szeroko znanych punktów i budowli charakterystycznych dla Barcelony. W czasie wolnym można było próbować katalońskich przysmaków i posłuchać lokalnej muzyki.

W ramach Job shadowing  nauczycielki Anna Lang i Agata Stańczyk miały okazję gościć w szkole Osnovna Sola Dobje znajdującej się w Słowenii, w niewielkiej miejscowości Dobje, nieopodal miasta Celje. W programie wizyty były aktywności dające obraz funkcjonowania oświaty w Słowenii. Szczególnie wizyta w Liceum w Celje oraz możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach w Szkole Podstawowej w Dobje pozwoliły na zapoznania się z warsztatem pracy tamtejszych pedagogów. Słoweńscy koledzy po fachu chętnie dzielili się doświadczeniem w zakresie wypracowanych przez siebie metod, jedną z których jest Learning walks. Można odnieść wrażenie, że działania nauczycieli w dużej mierze wspierają samodzielną aktywność uczniów, którzy są angażowani do wypełniania wielu zadań na terenie szkoły i często mają możliwość wykazania się umiejętnościami praktycznymi, przydatnymi w codziennym życiu. Na każdym kroku można było odczuć, że mimo trudnej sytuacji z powodu rozwijającej się pandemii Słoweńcy podejmowali gości z niezwykłą życzliwością. Starali się pokazać kulturę, walory przyrodnicze, kuchnię, folklor, historię najbliższej okolicy. Poza nauczycielkami z Brzeźnicy w szkole w Dobje gościła grupa z Kartuz oraz z Londynu.

Wdrażanie umiejętności nabytych podczas zagranicznych mobilności rozpoczęło się w macierzystej szkole w Brzeźnicy już w czasie nauczania zdalnego i będzie kontynuowane w nowym roku szkolnym.

Więcej o działaniach można przeczytać na blogu projektu: https://uczycsiebyuczyclepiej.blogspot.com/

oraz w cyklicznych newletterach: https://joom.ag/9MtC, https://joom.ag/4MtC

Stypendia pomostowe

Po raz kolejny Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.