W dniu 7 czerwca w naszej szkole miał miejsce Dzień Erasmusa. Uczniowie uczestniczący w mobilnościach grupowych do Hiszpanii, Słowenii i na Maltę przez cały dzień dzielili się z rówieśnikami i młodszymi koleżankami i kolegami wrażeniami
i doświadczeniami z odbytych podróży. Ich relacje zostały zilustrowane fotografiami
i filmami z pobytu w szkołach oraz bogatego programu kulturalnego,
z jakiego korzystali po zakończonych zajęciach w szkołach partnerskich. Wszystkie trzy kraje różnią się pod względem geograficznym i kulturowym. Różni je także podejście do edukacji. W tym temacie uczniowie doszukali się jednak części wspólnej – zarówno w Słowenii, Hiszpanii jak i na Malcie w edukacji nacisk kładzie się na samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów, naukę przez doświadczenie, zaś najczęściej stosowaną metodą nauki jest praca w grupach.

Jolanta Wacław, Edyta Kłeczek

 


DZIEŃ ERASMUSA W ZSP W BRZEŹNICY