Tego pragną nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, którzy uczestniczą w projekcie, którego celem jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zagraniczne szkolenia kadry. Projekt ten jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, a na jego realizację otrzymano dotację 20 566 €.

Udział w kursach oraz job shadowing, czyli przez obserwację w miejscu pracy w innych krajach europejskich, znacząco wpływa na podniesienie kompetencji nauczycieli ZSP – zawodowych, językowych i społecznych.  Po kilkumiesięcznym kursie języka angielskiego w macierzystej placówce nadszedł czas na mobilności zagraniczne. Przed pandemią COVID-19 udało się zrealizować szkolenie w Barcelonie „European School for All Children” – sześciodniowe warsztaty dotyczące edukacji włączającej oraz tygodniowy  job shadowing w szkole partnerskiej w Dobje w  Słowenii.

Kurs w Hiszpanii, w którym uczestniczyła nauczycielka Danuta Tracz, prowadzony był w formie warsztatów, umożliwił on wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy z nauczycielkami z Niemiec, Macedonii i Cypru. Zajęcia obejmowały m.in. takie tematy, jak zrozumienie i zarządzanie klasą wielokulturową i klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych,  zapobieganie dyskryminacji różnego typu, respektowanie i wspieranie różnorodnych potrzeb uczniów. Organizatorem kursu była szkoła Europass Teacher Academy, która oprócz codziennego intensywnego sześciogodzinnego szkolenia, w tym z wykorzystaniem narzędzi ICT, zapewniła także program kulturalny, który w mieście tak pełnym zabytków i ciekawych miejsc był integralną częścią kursu. Były to wycieczki szlakiem modernizmu, w tym najsłynniejszego jego reprezentanta Antonio Gaudiego, zwiedzanie dzielnicy Barrio de Gracia oraz wycieczka dookoła miasta wśród szeroko znanych punktów i budowli charakterystycznych dla Barcelony. W czasie wolnym można było próbować katalońskich przysmaków i posłuchać lokalnej muzyki.

W ramach Job shadowing  nauczycielki Anna Lang i Agata Stańczyk miały okazję gościć w szkole Osnovna Sola Dobje znajdującej się w Słowenii, w niewielkiej miejscowości Dobje, nieopodal miasta Celje. W programie wizyty były aktywności dające obraz funkcjonowania oświaty w Słowenii. Szczególnie wizyta w Liceum w Celje oraz możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach w Szkole Podstawowej w Dobje pozwoliły na zapoznania się z warsztatem pracy tamtejszych pedagogów. Słoweńscy koledzy po fachu chętnie dzielili się doświadczeniem w zakresie wypracowanych przez siebie metod, jedną z których jest Learning walks. Można odnieść wrażenie, że działania nauczycieli w dużej mierze wspierają samodzielną aktywność uczniów, którzy są angażowani do wypełniania wielu zadań na terenie szkoły i często mają możliwość wykazania się umiejętnościami praktycznymi, przydatnymi w codziennym życiu. Na każdym kroku można było odczuć, że mimo trudnej sytuacji z powodu rozwijającej się pandemii Słoweńcy podejmowali gości z niezwykłą życzliwością. Starali się pokazać kulturę, walory przyrodnicze, kuchnię, folklor, historię najbliższej okolicy. Poza nauczycielkami z Brzeźnicy w szkole w Dobje gościła grupa z Kartuz oraz z Londynu.

Wdrażanie umiejętności nabytych podczas zagranicznych mobilności rozpoczęło się w macierzystej szkole w Brzeźnicy już w czasie nauczania zdalnego i będzie kontynuowane w nowym roku szkolnym.

Więcej o działaniach można przeczytać na blogu projektu: https://uczycsiebyuczyclepiej.blogspot.com/

oraz w cyklicznych newletterach: https://joom.ag/9MtC, https://joom.ag/4MtC

Uczyć się by uczyć lepiej