Mamy zaszczyt poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET już po raz  trzeci  uczestniczy w II segmencie Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń”. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim. Program jest skierowany do tegorocznych maturzystów , którzy dostali się na studia i spełniają kryteria zawarte w Regulaminie Programu. Jednym z kryteriów jest zamieszkanie na terenach wiejskich lub w miastach do 20 000 osób, bycie studentem stacjonarnych studiów magisterskich na polskiej uczelni jak również osiągnięcie na egzaminie maturalnym odpowiedniej liczby punktów. Więcej informacji na stronie

https://www.stypendia-pomostowe.pl

Program Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń”