Na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów OSA ET zorganizowało spotkania wolontariuszy w 15 szkołach na terenie całej Polski. Goszczenie młodych ludzi z innych, z często odległych zakątków świata możliwe było dzięki współpracy Stowarzyszenia z organizacją AIESEC, której oddział znajduje się w Gdańsku i która od kilku lat pomaga nam pozyskiwać chętnych wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą na różnym etapie kształcenia. Tym razem gościliśmy studentów z Turcji, Brazylii, Chin i Indii. Goście mieszkali w domach uczniów i nauczycieli, otrzymywali całodzienne wyżywienie, często dzięki pozyskanym sponsorom. W szkole każdy wolontariusz prezentował swój kraj, rozmawiał z uczniami w języku angielskim i prowadził różnego rodzaju zajęcia aktywizujące, których celem była przede wszystkim komunikacja językowa. Zarówno szkoły, jaki i wolontariusze wynieśli ze spotkań mnóstwo pozytywnych wrażeń. Cieszymy się bardzo, dziękujemy szkołom za otwartą atmosferę sprzyjającą rozmowom w języku angielskim i gościnność. Z niecierpliwością czekamy na kolejne relacje ze spotkań i zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie „Przyjmij wolontariusza” już wiosną.

Poniżej relacja ze szkoły w Żarkach

WARSZTATY KULTUROWO – JĘZYKOWE

W dniu 2-7 stycznia gościliśmy w naszej szkole dwójkę wolontariuszek z Turcji i Brazylii, które są przedstawicielkami działającej pod auspicjami ONZ młodzieżowej organizacji AIESEC – największej na świecie instytucji prowadzonej przez młodzież i dla młodzieży. Spotkanie z wolontariuszkami zostało zorganizowane dzięki współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Anglistów OSA ET. Wolontariuszki prowadziły zajęcia oparte na interaktywnych rozmowach dotyczących aktualnych problemów globalnych, a także różnic kulturowych. Celem warsztatów jest poszerzenie horyzontów poznawczych uczniów, wzbudzenie zainteresowania światem, zachęcenie ich do dalszej nauki języków obcych oraz budowanie tolerancji. międzykulturowej. W pierwszym dniu pobytu Gizem z Turcji i Quezia z Brazylii zostały oprowadzone po Żarkach. Młodzież naszej szkoły zaprezentowała najważniejsze informacje o naszym mieście.  Wolontariuszki zwiedziły również Kraków oraz pobliskie miejscowości. Nie zabrakło wspólnej rozrywki.

loading ...

Program PRZYJMIJ WOLOTARIUSZA