Projekt “Once upon a time” jest projektem realizowany z grantu przyznanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, którego operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. W październiku i listopadzie 25 uczestników projektu brało udział w prowadzonych metodami aktywnymi zajęciach dodatkowych z języka angielskiego. Były to gry i zabawy aktywizujące ćwiczące przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. W ten sposób wszyscy przygotowali się do kolejnego wyzwania – obozu językowego EUROWEEK.

 

 

Once upon a time w ZSP w Brzeźnicy