Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów poszukuje nauczycieli języka angielskiego z województwa wielkopolskiego chcących uczyć osoby dorosłe w ramach projektu:
Program Operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie
Tytuł projektu: “Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego” nr RPWP.08.02.00-30-0010/15
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt emailem –

Poszukiwani nauczyciele języka angielskiego